Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sporyszkiewicz Wiesław

Wiesław Sporyszkiewicz, ur. 11 III 1952 w Strzelcach Opolskich. Wykształcenie zawodowe – górnik, zawód wykonywany – kierowca.

Od IX 1980 w „S”, działacz „S” w Oddziale PKS w Strzelcach Opolskich; od II 1981 przewodniczący KZ.

13 XII 1981 jego zakład pracy został zmilitaryzowany. 1 V 1982, bezpośrednio przed oficjalną manifestacją, współorganizator akcji ulotkowej na terenie dworca PKS w Strzelcach Opolskich. Zatrzymany przez SB z materiałami obciążającymi go i przekazany do dyspozycji Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich, tymczasowo aresztowany, oskarżony o kontynuowanie działalności związkowej i kolportowanie ulotek sygnowanych przez „S”, sądzony w trybie doraźnym, 12 VI 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Opolu na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK we Wrocławiu, po 10 mies. ułaskawiony przez Radę Państwa PRL.

17 II 1982 – 1982 i 6 IV 1983 – 26 II 1985 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO/Wydz. II/XI WUSW w Opolu/RUSW w Strzelcach Opolskich w ramach KE krypt. Mazurek.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Strzelce Opolskie

Opcje strony

do góry