Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sroka Ryszard

Ryszard Sroka, ur. 13 IV 1950 w Nowej Soli. Ukończył ZSZ przy Zakładach Mięsnych w Nisku (1968).

1968–1987 pracownik fizyczny/brygadzista w ZM tamże.

VIII 1980 przew. KS, od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. z-ca przewod. KZ, IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, od IV 1981 członek ZR.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Załężu, 14 I 1982 zwolniony, w ZM przesunięty na krótko z etatu brygadzisty na niższe stanowisko (pracownik fizyczny). 1982–1983 wykonawca samodzielnych akcji plakatowych i ulotkowych; współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Józefa w Nisku, 1983–1984 drukarz podziemnych ulotek, udostępniał własny dom na drukarnię.

1987–1991 w USA, pracownik fizyczny. 1992–2000 brygadzista w ZM w Nisku; 1992–1994 członek KZ w ZM, 1995–1998 z-ca przewod. KZ. 2001–2009 świadczenia przedemerytalne. 2002–2006 przew. Rady Osiedla nr 6 w Malcach, od 2004 przew. Rady Gospodarczej przy parafii Matki Bożej Królowej Polski tamże. 2006–2014 oraz od 2018 radny Rady Miasta i Gminy Nisko z listy PiS. 2014–2018 radny Rady Powiatu Niżańskiego z listy PiS i członek Zarządu Powiatu. Od 2010 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Regionu NSZZ „S” Ziemia Sandomierska (2008), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Jerzy Kopeczek

Opcje strony

do góry