Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sroka Roman

Roman Sroka, ur. 10 III 1961 w Leżajsku. Ukończył Szkołę Policealną dla Dorosłych tamże (2011).

1981 pracownik „S” RI tamże. Od 1982 praca w gospodarstwie rolnym rodziców, nast. właściciel gospodarstwa w Brzózie Królewskiej k. Leżajska.

1982–1985 kolporter podziemnych wydawnictw, m. in. pism „Żądło”, „«Solidarność» Trwa”, „Busola”, „Trwamy”, „Galicja”, „Solidarność Zwycięży”, „Ziemia Mielecka”, „Wieś Polska”, „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Pobudka”. Od 1983 uczestnik spotkań krasiczyńskich, zatrzymany po manifestacji 3 V 1983 w Rzeszowie, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. Inicjator działań opozycyjnych na terenie Ziemi Leżajskiej, gł. w ramach „S” RI, m.in. założyciel Bractwa Trzeźwości w Brzózie Królewskiej. 1984–1985 pomysłodawca, współwydawca, redaktor i drukarz podziemnego pisma Terenowej Komisji Wykonawczej w Leżajsku „Żądło”. Od 1984 współpracownik SW Oddział Rzeszów. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom; zastraszano rodzinę. Od III 1984 współorganizator (z m. in. Mieczysławem Liberem i Stanisławem Sołkiem) struktur TKW w Leżajsku. W II 1985, po obchodach 4. rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, zatrzymany (z ojcem), po kilkugodzinnym przesłuchaniu zwolniony (nast. kilkakrotnie przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze). 28 III 1985 aresztowany za druk pisma „Żądło” i ulotek wzywających do udziału w strajku ogłoszonym przez TKK na 28 II 1985 oraz ich kolportaż w Biedaczowie, Woli Żarczyckiej, Brzózie Królewskiej, Brzózie Stadnickiej oraz Brzyskiej Woli, (sądzony z Andrzejem Filipczykiem i Jerzym Kajakiem), 17 V 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 1 rok pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Załężu k. Rzeszowa, Łęczycy i Barczewie, I 1986 zwolniony. 1986–1988 kolporter podziemnych pism otrzymywanych z Rzeszowa, m.in. „«Solidarność» Trwa”, „Galicja”, „Solidarność Zwycięży”, „Z Dnia na Dzień”, „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”.

1990 przew. gminnego KO w Leżajsku. Na pocz. l. 90. przez rok w USA; po powrocie prowadził własne gospodarstwo rolne w Brzózie Królewskiej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

16 III 1984 – 2 III 1987 rozpracowywany przez p. V RUSW w Leżajsku w ramach SOR krypt. Plac; 20 VIII 1985 – 31 I 1990 przez p. VI/p. OG RUSW w ramach SO krypt. Hortex; 13 V 1987 – 31 I 1990 w ramach KE krypt. Mruk.

 

Michał Stręk

Leżajsk, Region Rzeszów

Opcje strony

do góry