Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sroka Bronisław

Bronisław Sroka SJ, ur. 1 V 1936 w Bratysławie (obecnie Słowacja). Od 1959 w nowicjacie oo. jezuitów w Kaliszu, 1961-1964 student Wydz. Filozoficzego oo. jezuitów w Krakowie, następnie Wydz. Teologicznego Towarzystwa Jezusowego Bobolanum w Warszawie, w 1968 święcenia kapłańskie, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologii (1974).

W 1953 jako uczeń IV LO w Gdańsku aresztowany przez UB za działalność w tajnej antykomunistycznej organizacji młodzieżowej Podziemna Kolonia, 25 V 1953 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku na 5 lat więzienia, osadzony w AŚ w Gdańsku, następnie w ZK w Sztumie, ZK w Sosnowcu-Radosze, następnie skierowany do pracy przymusowej w KWK Kościuszko-Nowa w Jaworznie, w V 1955 zwolniony. 1955-1959 pracownik techniczno-administracyjny na Politechnice Gdańskiej. We IX 1959 matura w III LO w Gdańsku. Od I 1970 członek tajnej organizacji Ruch, w VII 1970 aresztowany, w I 1971 zwolniony, 31 V 1971 sprawę umorzono. 1974-1977 duszpasterz akademicki i katecheta w Gdańsku-Wrzeszczu. W X 1975 przejął (po przeniesionym do Lublina o. Ludwiku Wiśniewskim) opiekę nad grupą gdańskiej młodzieży skupioną wokół Aleksandra Halla, Grzegorza Grzelaka i Arkadiusza Rybickiego, przyczynił się do powstania i rozwoju grupy samokształceniowej ideowo zbliżonej do Narodowej Demokracji, podczas świąt narodowych głosiciel patriotycznych kazań. W 1976 uczestnik protestów przeciw zmianom w Konstytucji PRL, sygnatariusz Listu środowisk opozycyjnych Gdańska i Lublina do marszałka Sejmu PRL. Od 1977 uczestnik ROPCiO, od VI 1978 (III Spotkanie Ogólnopolskie w Zalesiu Górnym k. Warszawy) w składzie tzw. Komisji Pięciu (wyjaśniającej finansowe zarzuty wobec Leszka Moczulskiego). Publicysta w niezależnych pismach: „Bratniaku”, „Opinii”, „Rzeczpospolitej”. Jesienią 1977, pod presją SB opuścił Gdańsk, do 1981 w Lublinie; 18 XII 1979 na zaproszenie Dariusza Kobzdeja i Bogdana Borusewicza odmówił krótką modlitwę pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina w 9. rocznicę Grudnia ’70.

14 XII 1981 odprawił na prośbę strajkujących stoczniowców mszę św. w sali bhp SG, w XII 1981 organizator i prowadzący rekolekcje adwentowe dla członków „S” w Gdańsku, 1982-1986 w Świętej Lipce i Piotrkowie Tryb.; 1986-1987 duszpasterz akademicki w Warszawie, następnie katecheta w Bydgoszczy.

1998-2003 katecheta w Szczecinie, od 2003 w Kaliszu.

Od 1979 autor w pismach niezależnych: „Drodze” i „Gazecie Polskiej”, od 1980 w „Przedmurzu”, w 1985 (pod ps. Bogdan Ślęzak) autor broszury ''Polski wrzesień 1939'' wydanej przez podziemne Wydawnictwo Polskie.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry