Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stachel Czesław

Czesław Stachel, ur. 1 V 1933 w Wojakowej k. Nowego Sącza, zm. 17 VI 1991 w Gdańsku. Ukończył Technikum Kolejowe w Nowym Sączu (1952).

1952-1981 zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku. W XII 1970 uczestnik strajku w ZNTK.

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZNTK. Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący i skarbnik KZ (od III 1981 oddelegowany do pracy w KZ). W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego.

15-18 XII 1981 współorganizator strajku (ze Zbigniewem Plucińskim i Jerzym Jabłońskim) w ZNTK, członek KS; następnie w ukryciu, poszukiwany listem gończym; zwolniony z pracy. 3 II 1983 ujawnił się w KW MO w Gdańsku, objęty dozorem milicyjnym, starał się bezskutecznie o ponowne zatrudnienie w ZNTK. 10 VI 1983 w tzw. II procesie przywódców strajku w ZNTK skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 4 lata. 1983-1991 pracownik Zakładów Przemysłowo-Usługowych Polkat Sp. z o.o., następnie Zakładu Robót Antykorozyjnych i Termoizolacyjnych w Gdyni, od 1991 na rencie.

12 III 1982 – 12 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Zbieg.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry