Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stachowiak Grzegorz

Grzegorz Stachowiak, ur. 12 III 1951 w Żarach. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektroniczny (1974).

1969–1970 w ZSP.

1974–1982 konstruktor w Zakładach Maszyn i Urządzeń Technologicznych Unitra-Unima– Zakladzie Techniki Próżniowej w Koszalinie.

W 1978 kolporter wydawnictw niezależnych z Wrocławia, m.in. „Biuletyn Dolnośląski”, broszury i książki.

27 VIII 1980 wiceprzew. KS w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; 10 IX 1980 członek Komitetu Robotniczego, przew. Komitetu Założycielskiego; 11 IX współzałożyciel a od 13 IX 1980 przew. MKZ w Koszalinie; III – VII 1981 wiceprzew. TZR Pobrzeże. Publikował na łamach niezależnego pisma „Sierpień ’80. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. NSZZ «S» Pobrzeże”.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim (współredagował pismo „Solidarność”; przekazywał komunikaty o sytuacji internowanych na zewnątrz za pomocą grypsów; autor artykułów do pism podziemnych, 13 II 1982 uczestnik buntu internowanych) i Darłówku, nast. ponownie w Wierzchowie. 16 VI 1982 zwolniony. Publikował w podziemnych czasopismach. Od X 1982 na emigracji w USA. 1984–1998 pracownik naukowy w Bausch and Lomb w Rochester, Nowy Jork, 1998–2003 w Guardian Science & Technology Center w Carlton, Michigan od 2003 inżynier w Oerlikon Optics USA Inc. (obecnie Pixelteq) w Golden, Columbia.

Autor patentów z dziedziny techniki próżniowej w Polsce, USA i Kanadzie.

2 V 1980 – 9 XI 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Koszalinie w ramach SOS/SOR krypt. Konstruktor; 6 XI 1981 – 10 XI 1982 przez Wydz. IIIA/Wydz. V w ramach SOS krypt. Iskra.

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry