Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stachyrak Andrzej

Andrzej Stachyrak, ur. 13 XII 1950 w Jabłonce k. Sanoka. Absolwent Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie (1989). Przewodnik górski PTTK.

W 1978 pracownik Zakładów Drzewnych Ustjanowa k. Ustrzyk Dolnych; od 1979 pracownik Zarządu Budownictwa Leśnego w Ustrzykach Dolnych.

Od VIII 1980 organizator spotkań z robotnikami i rolnikami. Od IX 1980 w „S” ; wiceprzewodniczący KZ w ZBL w Ustrzykach Dolnych, członek MKZ tamże. I-II 1981 podczas strajku ustrzycko-rzeszowskiego współorganizator pomocy dla strajkujących, redaktor i kolporter ulotek strajkowych. Jednocześnie organizator (m.in. dzięki znajomości terenu i umiejętnościom narciarskim) sieci kontaktów umożliwiających objęcie strukturami „S” całych Bieszczadów, kolporter czasopism niezależnych.

Od XII 1981 do początku 1984 działacz podziemia. W pierwszych mies. 1984 kilkakrotnie rewizje w mieszkaniu, wskutek prowokacji SB (podrzucenie ulotek) zatrzymany; podczas przesłuchania w RUSW w Ustrzykach Dolnych dotkliwie pobity, aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Krośnie, następnie w Sanoku, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Po wyjściu kontynuował działalność, do I 1989 wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany, rewizje w mieszkaniu. Jesienią 1988 współuczestnik procesu odtwarzania struktur „S” w Ustrzykach Dolnych i na terenie Bieszczadów.

W 1989 przewodniczący KZ „S” w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych. Po 1989 przeciwnik Okrągłego Stołu, wycofał się z działalności społeczno-politycznej.

26 III 1984 – 13 II 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Ustrzykach Dolnych w ramach SOR krypt. Zapomoga; do 30 VI 1987 w ramach KE krypt. Twardy.

 

Michał Stręk

Region Podkarpacie, Ustrzyki Dolne

Opcje strony

do góry