Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stando Wojciech

Wojciech Standour. 23 IV 1967 we Wrocławiu. Ukończył IX LO tamże (1986).

IX-XII 1981 kolporter niezależnego uczniowskiego pisma „Ukosem”.

1982-1986 uczeń V i IX LO we Wrocławiu. 1982-1990 kolporter podziemnych wydawnictw m.in. pism „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wyrostek”, „Szkoła”/„Szkoła Podziemna”, „Wolny Strzelec”, „Solidarność Dolnośląska” oraz ulotek. 1982-1983 członek Młodzieżowego Ruchu Oporu we Wrocławiu, nast. MRO SW tamże; 1983-1990 członek SW i współpracownik RKS Dolny Śląsk w zakresie kolportażu; 1984-1989 członek Grupy Baszta we Wrocławiu, współpracownik Międzyszkolnego Komitetu Oporu tamże. 1986-1992 student historii i politologii na UWr.; 1986-1990 członek NZS UWr. 1986-1990 drukarz SW. 1987-1989 współorganizator Inicjatywy Walki Czynnej we Wrocławiu (z Arkadiuszem Urbanem, Mariuszem Grabowskim i Jarosławem Wardęgą); w 1989 autor ulotki IWC w jęz. rosyjskim skierowanej do żołnierzy Armii Radzieckiej wrzucanej za mury koszar m. in. podczas demonstracji we Wrocławiu i w Brzegu. 1988-1989 redaktor pisma IWC „Wolny Strzelec” (nr 1 IV 1988, nr 2 V 1988 i nr 1 V 1989); 1989-1990 redaktor, w 1990 redaktor nacz. „Solidarności Dolnośląskiej”. 1988-1992 zaangażowany w działalność mającą na celu destabilizację ZSRS; z Mikołajem Iwanowem oraz Romanem Zaleskim współorganizator dolnośląskiego ośrodka Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, a także 1989-1991 współpracownik Autonomicznego Wydziału Wschodniego SW w Krakowie.

W 1989 wykorzystując kontakty rodzinne jako pierwszy Polak nawiązał kontakt z gruzińskim ruchem niepodległościowym. W 1990 z R. Zaleskim pomysłodawca i inicjator powołania centrum koordynacyjnego antysowieckich organizacji z bloku wschodniego - pomysł znalazł szansę na realizację w wyniku oddelegowania w VII 1990 przez kierownictwo SW (z Romanem Zaleskim i Markiem Rudnickim) na konferencję Demokracja i Niepodległość w Pradze, gdzie nawiązano znajomość z wieloma przedstawicielami ruchów niepodległościowych ze ZSRS i emigracji, m.in. z Władimirem Bukowskim i Paruirem Hairikyanem. W 1990 uczestnik wyjazdów z Piotrem Hlebowiczem do republik ZSRS (Litwa, Białoruś, Ukraina, Krym, Armenia, Gruzja, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan) oraz R. Zaleskim na Ukrainę, Mołdawii i do Rumunii. W XII 1990 współorganizator Centrum Koordynacyjnego Warszawa '90, nast. 1991-1992 pracownik Biura Informacyjnego W '90, uczestnik wszystkich konferencji oraz wspólnych akcji W'90 w Polsce i na obszarze ZSRS. W 1991 przemycił do Gruzji skaner do podsłuchu służb specjalnych, używany później przez Gruzińską Partię Narodowo-Demokratyczną G. Czanturii. W 1991 z Janem Krusińskim szefem Radia SW dostarczył przenośną radiostację dla Ukraińskiej Partii Republikańskiej (przemyconą przez Janinę Wawrzeń do ZSRS) urządzenie miało służyć do kontaktów transgranicznych w przypadku wprowadzenia w ZSRS stanu wyjątkowego. 4 IX 1990 uczestnik II Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Leningradzie. 1990-1993 w Partii Wolności, przedstawiciel ds. wschodnich i członek Komitetu Wykonawczego PW. W I 1993 sygnatariusz deklaracji końcowej konferencji pt. Norymberga-2 we Włodzimierzu w Rosji. 1992-2006 handlowiec, menedżer, wicedyr. i dyr. w firmach w kraju i zagranicą m.in. Kompanii Przemysłowo-Handlowej Reverentia Sp. z o. o. we Wrocławiu, Chukopol Joint Venter, Dexpol, Starter i Lukoil Polska, właściciel AWA Motors; od 2005 na emigracji w Wielkiej Brytanii, własna działalność gospodarcza, 2017-2021 kierownik Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Grupa PFR w Londynie.

 

Łukasz Sołtysik

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry