Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stando Wojciech

Wojciech Standour. 23 IV 1967 we Wrocławiu. Ukończył IX LO tamże (1986).

IX-XII 1981 kolporter niezależnego uczniowskiego pisma „Ukosem”.

1982–1986 uczeń V i IX LO we Wrocławiu. 1982–1990 kolporter podziemnych wydawnictw m.in. pism „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wyrostek”, „Szkoła”/„Szkoła Podziemna”, „Wolny Strzelec”, „Solidarność Dolnośląska” oraz ulotek. 1982–1983 członek Młodzieżowego Ruchu Oporu we Wrocławiu, nast. MRO SW tamże; 1983–1990 SW i współpracownik RKS Dolny Śląsk w zakresie kolportażu; 1984–1989 członek Grupy Baszta we Wrocławiu, współpracownik Międzyszkolnego Komitetu Oporu tamże. 1986–1992 student historii i politologii na UWr.; 1986–1990 członek NZS UWr. 1986–1990 drukarz SW. 1987–1989 współorganizator Inicjatywy Walki Czynnej we Wrocławiu (z Arkadiuszem Urbanem, Mariuszem Grabowskim i Jarosławem Wardęgą); 1989 autor ulotki IWC w jęz. rosyjskim skierowanej do żołnierzy Armii Radzieckiej wrzucanej za mury koszar m.in. podczas demonstracji we Wrocławiu i w Brzegu. 1988–1989 redaktor pisma IWC „Wolny Strzelec” (nr 1 IV 1988, nr 2 V 1988 i nr 1 V 1989); 1989–1990 redaktor, 1990 redaktor nacz. „Solidarności Dolnośląskiej”.

1988–1992 z Romanem Zaleskim we współpracy z Mikołajem Iwanowem współorganizator dolnośląskiego ośrodka Wydz. Wschodniego SW, a także 1989–1991 współpracownik Autonomicznego WWSW. 1989 wykorzystując kontakty rodzinne jako pierwszy Polak nawiązał kontakt z gruzińskim ruchem niepodległościowym. 1990 z R. Zaleskim pomysłodawca i inicjator powołania centrum koordynacyjnego antysowieckich organizacji z bloku wschodniego – pomysł otrzymał szansę na realizację w wyniku oddelegowania go w VII 1990 przez kierownictwo SW (z Romanem Zaleskim i Markiem Rudnickim) na konferencję Demokracja i Niepodległość w Pradze, gdzie nawiązano znajomość z wieloma przedstawicielami ruchów niepodległościowych ze ZSRS i emigracji, m.in. z Władimirem Bukowskim i Paruirem Hairikyanem. 1990 uczestnik wyjazdów z Piotrem Hlebowiczem do republik ZSRS (Litwa, Białoruś, Ukraina, Krym, Armenia, Gruzja, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan) oraz z R. Zaleskim na Ukrainę, do Mołdawii i do Rumunii. XII 1990 współorganizator Centrum Koordynacyjnego Warszawa '90, 1991–1992 pracownik Biura Informacyjnego W '90, uczestnik wszystkich konferencji oraz wspólnych akcji W '90 w Polsce i na obszarze ZSRS. 1991 przemycił do Gruzji skaner do podsłuchu służb specjalnych, używany późn. przez Gruzińską Partię Narodowo-Demokratyczną Giorgi Czanturii. 1991 z Janem Krusińskim szefem Radia SW dostarczył przenośną radiostację dla Ukraińskiej Partii Republikańskiej (przemyconą przez Janinę Wawrzeń do ZSRS) urządzenie miało służyć do kontaktów transgranicznych w przypadku wprowadzenia w ZSRS stanu wyjątkowego. 4 IX 1990 uczestnik II Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Leningradzie. 1990–1993 członek Partii Wolności, przedstawiciel ds. wschodnich i członek Komitetu Wykonawczego PW. I 1993 sygnatariusz deklaracji końcowej konferencji pt. Norymberga–2 we Włodzimierzu w Rosji. 1992–2006 handlowiec, menedżer, wicedyr. i dyr. w firmach w kraju i zagranicą m.in. Kompanii Przemysłowo-Handlowej Reverentia Sp. z o.o. we Wrocławiu, Chukopol Joint Venter, Dexpol, Starter i Lukoil Polska, właściciel AWA Motors. Od 2005 na emigracji w Wielkiej Brytanii; własna działalność gospodarcza; 2017–2021 kierownik Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Grupa PFR w Londynie.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Solidarność Walcząca, Wrocław

Opcje strony

do góry