Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stanecki Jan

Jan Stanecki, ur. 7 VII 1958 w Bystrzycy Kłodzkiej. Ukończył ZSZ tamże, kierunek masarski (1977).

1973-1976 masarz w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem w Bystrzycy Kłodzkiej, 1980-1986 cieśla w KWK Pokój w Rudzie Śląskiej, 1986-1987 spawacz w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, następnie w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych Instal w Warszawie, 1987-1988 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

2 V 1988 współorganizator strajku w Stoczni Gdańskiej, w 1. dniu jego przywódca, członek KS. Zwolniony z pracy. VII-XI 1988 zatrudniony w Stoczni Wisła w Gdańsku, w VIII 1988 organizator strajku, przewodniczący KS. Od IX 1988 kierował odtwarzającymi się strukturami „S” w zakładzie, wydawca podziemnego pisma „Głos Wisły”. W X 1988 organizator kolejnego strajku w Stoczni Wisła. W 1988 założyciel partii Opozycja 88, przeciwnej ugodzie Okrągłego Stołu.

1989-1992 zatrudniony w Stoczni Gdynia SA, II-VIII 1992 ponownie w Stoczni Gdańskiej, w VIII 1992 organizator strajku tamże (żądano przeprowadzenia reform ratujących stocznię), uczestnik głodówki i okupacji bramy nr 2. Właściciel spółki Stoczniowiec. Obecnie zatrudniony w przemyśle stoczniowym w Norwegii i w Niemczech.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

26 V 1988 – 22 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kompania.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry