Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Staniak Aleksander

Aleksander Staniak, ur. 18 VII 1943 w Łodzi. Ukończył SP nr 48 w Łodzi (1960).

1975–1980 w PZPR.

1960–1961 pomocnik przędzarza w Łódzkich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju Uniontex w Łodzi, 1961 goniec w PSS Społem tamże, 1961–1963 zwrotniczy w PKP tamże, 1963–1965 przejazdowy na bocznicy kolejowej w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska tamże, 1965–1974 dowódca sekcji w Łódzkiej Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej tamże, 1974–1991 monter urządzeń, konserwator urządzeń przeciwpożarowych, prasowacz w Zakładach Przemysłu Odzieżowego Emfor tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, 1981 KZ, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka. 1981–1989 członek KPN.

 Od I 1982 uczestnik działalności charytatywnej w ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pozbawionym Pracy przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Łodzi, działającego w ramach Komisji ds. Dobroczynności Kurii Biskupiej w Łodzi (zarządzał magazynem darów z transportów zagranicznych oraz przygotowywał paczki dla poszkodowanych rodzin). 1982–1989 kolporter podziemnych pism, m. in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Akcja Konspiracyjna”, „Przedwiośnie”, prowadził punkt kolportażu podziemnych wydawnictw w kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi. 1982 drukarz podziemnych pism: łódzkiej „Solidarności Walczącej” i „Przedwiośnia”. 10 V 1982 zatrzymany, 12 V 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, 28 V 1982 zwolniony (po interwencji bp. Józefa Rozwadowskiego). 1983 organizator w swoim mieszkaniu punktu kolportażu „Solidarności Walczącej” i in. wydawnictw podziemnych. 23 VIII 1983 aresztowany po rewizji w jego mieszkaniu, osadzony w areszcie WUSW w Łodzi i AŚ tamże. 14 IX 1983, w zw. z ustawą o amnestii, ujawnił swoją działalność, 20 X 1983 zwolniony, 16 II 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Łodzi na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1986–1987 drukarz podziemnego pisma „Obszar III”, 1987–1988 „Droga”. 31 VII 1988 uczestnik manifestacji w Warszawie, zatrzymany, poddany rewizji. 28 VIII 1988 uczestnik manifestacji w Łodzi z okazji rocznicy powstania KPN, ponowie dokonano rewizji jego mieszkania. Od IX 1988 przew. Tymczasowej KZ „S”, XII 1988 – 19 III 1989 członek prezydium MKO Ziemi Łódzkiej oraz RKW.

19 III 1989–13 I 1990 członek prezydium Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” Ziemi Łódzkiej, 1989–1991 przew. KZ w Emforze. 1989–1990 współorganizator i przew. Dzielnicowego KO Łódź-Bałuty. 1989–2009 współwłaściciel Zakładu Produkcji Wyrobów Budowlanych Wiórex Sp. z o.o. w Łodzi. 1992 brygadzista, robotnik magazynowy w Spółce Polsko-Francuskiej Inżynierii i Usług Pofris-Serl tamże, 1995 sprzedawca w sklepie rybnym Zakładu Przetwórstwa Mięsnego i Garmażu Jan Ciołkiewicz tamże, nast. w Piekarni Elżbieta Sikorska tamże, 1996–1999 agent ochrony w ZR. Od 2002 na rencie, od 2003 na emeryturze. Od 2011 członek Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956–1989.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1982–1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Rada; 1982–1984 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Budka Suflera.

Henryk Marczak

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry