Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bojszczak Stanisław

Stanisław Bojszczak, ur. 5 I 1941 w Ostrzeszowie, zm. 30 III 2022 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Ostrowie Wielkopolskim (1967).

1955–1956 w ZMP, 1956–1959 w ZHP, 1969–1981 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 1969–1981 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

1959–1965 ślusarz w Ostrzeszowskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Terenowego, 1965–1992 technik, nast. specjalista dozoru technicznego w Fabryce Urządzeń Mechanicznych Ponar-Ostrzeszów; 1954–1973 piłkarz, m.in. Klubu Sportowego Śląsk Wrocław.

21 i 24 VII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od 12 XII sekretarz KZ, II – XII 1981 szef Zespołu Informacyjnego przy KZ; XI – XII 1980 redaktor zakładowego pisma „Nasza Solidarność”, redaktor i współprowadzący audycji poświęconych „S” w zakładowym radiowęźle. 1980–1981 kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. „NSZZ «Solidarność»”. Pismo MKZ NSZZ «Solidarność» Województwa Kaliskiego”, „Wiadomości Dnia”, „Solidarność Dolnośląska”. III 1981 współorganizator Zjazdu Rolników Indywidualnych w Ostrzeszowie (z Bogusławem Śliwą i Ryszardem Łańduchem). Od V 1981 członek prezydium Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „S” w Ostrzeszowie, VI – VII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego, członek ZR Wielkopolska Południowa.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim i Głogowie, 22 III 1982 zwolniony. Od 1982, kolporter podziemnych pism, m.in.: „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Obserwator Wielkopolski”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Ogniwo” (w Ponarze m.in. z Kazimierzem Obsadnym, Ryszardem Lipką, Czesławem Pilarkiem; poza zakładem z Romanem Pawłowskim, Alojzym Stambułą, Zygmuntem Grajczykiem i Ireną Chlebowicz). 1982–1985 sekretarz Rady Pracowniczej Ponaru. 16 XII 1984 autor tablicy upamiętniającej zrywy robotnicze i wolnościowe przy obelisku obok kościoła Chrystusa Króla w Ostrzeszowie. IV 1987 współorganizator protestu płacowego w zakładzie (wobec groźby strajku dyrekcja ustąpiła ws. postulatów). 1985–1991 rzecznik sprawozdawca Rady Pracowniczej. 1988–1989 radny Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Ostrzeszowie (jedyny bezpartyjny członek prezydium Rady), przew. Klubu Bezpartyjnych Radnych.

W 1989 członek KO w Ostrzeszowie; organizator wiecu z udziałem kandydatów do parlamentu. Od 1992 na rencie. 1991–2004 członek zarządu Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 1994–1999 Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, 1994–2000 współzałożyciel i redaktor „Czasu Ostrzeszowskiego”. 1995–2003 inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. Od 2003 na emeryturze.

Autor książek Księga jubileuszowa Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 1975–1996 (1996), Crossy Ostrzeszowskie 1965–2014 (2014).

22 IV 1982 – 22 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Kaliszu/p. V RUSW w Ostrowie Wielkopolskim w ramach KE krypt. Sekretarz.

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrzeszów

Opcje strony

do góry