Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bojarski Zdzisław

Zdzisław Bojarski, ur. 13 VI 1952 w Przyrowie k. Częstochowy. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Częstochowie (1970).

W 1970 ślusarz w Zakładach Przemysłu Lniarskiego Wigolen w Częstochowie, w 1971 w Zakładzie Elektro-Metalurgicznym Blachownia w Blachowni, 1972-1983 pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie.

1-3 IX 1980 przywódca pierwszego strajku w regionie, przewodniczący Zakładowego KS w MPK; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w MPK; 28 IX – XII 1980 współzałożyciel i przewodniczący Regionalnego Komitetu Założycielskiego „S”. W X 1980 mediator podczas konfliktu zakładowej „S” z dyrekcją w Spółdzielni Pracy Metpol w Koniecpolu. W XI 1980 współorganizator protestu w klubie Ikar w Częstochowie. XII 1980 – VI 1981 członek Prezydium RKZ. III-IV 1981 mediator podczas konfliktu rolników z naczelnikiem gminy w Kruszynie.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Nowym Łupkowie, zwolniony 23 VI 1982. 1982-1983 dostawca papieru dla podziemnego pisma „CDN” (we współpracy ze Zbigniewem Muchowiczem). W VI 1983 zwolniony z pracy, do 1984 bez zatrudnienia; 1984-1985 Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Częstochowie, 1985-1986 Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych Veritas tamże, 1986-1988 kierowca w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Przyrowie (w wyniku interwencji SB zwalniany z pracy). 1985-1986 członek jawnego Komitetu Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego, w 1985 za udział w KOIS aresztowany, postawiony przed kolegium ds. wykroczeń, uniewinniony. 1988-1991 ślusarz w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Rząsawa w Częstochowie.

W 1989 uczestnik reaktywowania struktur „S” w RSP Rząsawa, 1989-1991 przewodniczący KZ; w 1989 delegat na II WZD Regionu Częstochowskiego, kandydat na przewodniczącego ZR; 1990-1991 współzałożyciel i przewodniczący Regionalnej Sekcji Pracowników Rolnictwa Uspołecznionego „S”. W 1991 zwolniony z pracy w RSP Rząsawa; 1991-1994 prace dorywcze; od 1994 przedsiębiorca w branży budowlanej: 1994-2002 właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mibox, od 2000 współwłaściciel, od 2002 właściciel firmy Kompleksowa Obsługa Budownictwa B&M&S Sp. z o.o.

Autor wspomnień ze strajku we IX 1980 ''Jak strajkowało MPK'' („Życie Częstochowskie” nr 171, 2005).

Od 21 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Liberał; przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach KE.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry