Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Starzyk Rajmund

 Rajmund Starzyk, ur. 18 IV 1950 w Rzepienniku Marciszewskim k. Tarnowa. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydz. Leśny (1973).

1974–1976 taksator w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie, 1976–1991 pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego, szef Straży Parku w Zakopanem.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego w TPN; od 21 X 1980 przew. MKZ Parków Narodowych (Tatrzańskiego, Babiogórskiego i Pienińskiego), wiceprzew. Sekcji Branżowej PN „S”; 11 III 1981 sygnatariusz zawartego w Sękocinie porozumienia pomiędzy ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego a KKK Pracowników Leśnictwa „S” ws. współdziałania i realizacji wniosków oraz postulatów zgłoszonych przez komisje zakładowe. 1980–1981 kolporter niezależnych pism, m.in. „Aktualności”.

19 XII 1981 aresztowany za zawieszenie w gablocie „S” w TPN hasła z żądaniem zwolnienia internowanych członków „S” oraz wywieszenie ulotki zapraszającej na mszę za poległych w XII 1970 na Wybrzeżu, 8 I 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu na 20 tys. zł grzywny, a w sytuacji nieuiszczenia terminowego grzywny na 6 mies. i 20 dni pozbawienia wolności. Po zaskarżeniu przez prokuraturę, 31 III 1982 skazany przez SN na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1982–1989 kolporter podziemnych pism w Zakopanem, m.in.: „Ojcowizna”, „Niepodległość”, „Karta Solidarność”, „Promieniści”, „Paragraf”, „Janosik”, „Kronika Małopolska”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Solidarność Zwycięży”, „Hutnik”, „Serwis Informacyjny”, „Zeszyty Związkowe”.

Po 1989 przew. KZ w TPN; 1990–1992 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej „S” Małopolska; 1990–1998 delegat na WZD Regionu Małopolska. Po 1989 działacz i członek: PTTK, Stowarzyszenia Przewodników Tatrzańskich, Klubu Przewodników TPN, Stowarzyszenia Przewodników Lider, Klubu Wysokogórskiego Zakopane, Speleoklubu Tatrzańskiego, Klubu Narciarskiego Tatra Team, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Od 1992 leśniczy Tatrzańskiego Parku Narodowego, członek Komisji Egzaminacyjnej dla przewodników tatrzańskich.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

21 I 1981 – 26 VI 1985 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Związkowcy.

Jan Szpil, Cecylia Kuta

Opcje strony

do góry