Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stasiewski Krzysztof

Krzysztof  Stasiewski (ps. Brodacz), ur. 5 II 1960 w Poznaniu. Ukończył II LO dla Dorosłych tamże (1981).

1979–1980 uczeń-zecer w drukarni UAM. 1980 woźny w Zespole Szkół Ekonomicznych w Poznaniu, 1980–1981 pomocnik ogrodnika w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym tamże.

1980–1990 w KPN, współzałożyciel grupy poznańskiej.

IX 1980–13 XII 1981 członek „S” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu. Współpracownik Działu Informacji ZR, odpowiedzialny za kolportaż i rozklejanie plakatów. 16 IX 1981 zatrzymany podczas rozklejania plakatów „Cyrk gospodarczy” oraz „Linia Ribbentrop-Mołotow”, śledztwo zawieszono po wprowadzeniu stanu wojennego, 4 III 1983 umorzono.

14 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie i Kwidzynie, 12 X 1982 zwolniony.

Od 1982 na rencie inwalidzkiej.

Od 1982 w kontakcie ze strukturami podziemia. Od 1983 w SW. Zaangażowany w rozpowszechnianie wydawnictw podziemnych m.in. „Solidarności Walczącej”, „Pokolenia Walczącego”, materiałów fotoagencji Solidarność Walcząca Poznań. Organizator skrzynki kontaktowej na os. Kosmonautów w Poznaniu. Współredaktor kilku pierwszych numerów pisma „Solidarność Walcząca” (Poznań). Zaangażowany w obsługę fotograficzną i graficzną materiałów wydawanych przez SW (prowadził fotoagencję SW Poznań), kolportaż ulotek i wydawnictw podziemnych. 1983–1984 w kontakcie z kierownictwem Konfederacji Młodej Polski-Rokosz z ramienia SW.

1984 zatrudniony w archiwum Spółdzielni Inwalidów w Poznaniu.

Od 7 III 1984 podejrzany o działalność w nielegalnych organizacjach w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Poznaniu. 25 XI 1985 po zatrzymaniu Szymona Łukaszewicza namawiał działaczy SW do odbudowy jej struktur. 26 VI 1986 zatrzymany, osadzony w AŚ w Poznaniu, 13 IX 1986 zwolniony po umorzeniu postępowania karnego przez Sąd Najwyższy w Warszawie na mocy ustawy z 17 VII 1986. 28 XII 1987 ukarany przez Kolegium ds. Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Poznania za malowanie symbolu SW. 10 XI 1988 zatrzymany przed mszą św. z okazji 80. rocznicy odzyskania niepodległości.

1989–1990 pracownik klubu Wolni i Solidarni w Poznaniu. 1990–1992 własna działalność gospodarcza w branży reklamowej/poligraficznej, 1992–1997 prace zlecone, 1997 dla sztabu wyborczego AWS (m.in. przygotowanie materiałów promujących kandydatów). 1998–2004 grafik komputerowy w wydawnictwie Podsiedlik–Raniowski i Spółka Sp. z o.o. (od II 2004 wydawnictwo Publicat SA).

2005–2009 zaangażowany w popularyzowanie najnowszej historii Polski (prelekcje m.in. w szkołach). Od 2006 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Od 2006 prezes stowarzyszenia Internowani.pl. 2007 członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej Radio „Solidarność”, poświęconej podziemnym audycjom i rozgłośniom radiowym (zorganizowanej 26–27 V 2007 przez Wielkopolską Fundację im. Ignacego Paderewskiego oraz Wyższą Szkołę Zawodową Kadry dla Europy w Poznaniu).

Twórca strony internetowej poświęconej internowanym www.internowani.pl (od 2004, obecnie jako profil na facebooku), oraz www.solidarnosc25.g.pl poświęconej opozycji w Wielkopolsce i www.piotr-majchrzak.prv.pl poświęconej Piotrowi Majchrzakowi (działających 2005–2013). Współtwórca programu edukacyjnego PRL bez złudzeń, przygotowanego przez stowarzyszenie Internowani.pl (2008).

Od 2015 zaangażowany w prowadzenie na facebooku profili poświęconych sprawom lokalnym: Górczyński Fyrtel – osiedle im. ks. Ignacego Skorupki oraz Miasta nie są dla złomowisk.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

28 VII 1981–23 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. III s. IX KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Aktyw; 2 II 1984–24 VI 1986 przez Wydz. III s. II WUSW tamże w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

Przemysław Janiszewski

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry