Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stawikowski Antoni

Antoni Stawikowski, ur. 9 XI 1933 w Nowym Mieście Lubawskim. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydz. Astronomii (1955), w 1961 doktorat, w 1976 habilitacja.

Od 1955 zatrudniony w toruńskim Zakładzie Astronomii PAN (od 1976 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN). Od 1976 (dzięki związanym z pracą naukową wyjazdom na Zachód) przywoził do kraju książki Instytutu Literackiego w Paryżu oraz z polskich bibliotek w Paryżu i Londynie, rozpowszechniał je wśród znajomych. 1978-1980 kolporter (we współpracy z Wiesławem Cichoniem) wydawnictw niezależnych, w tym „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR. Od 1978 twórca Biblioteki Społecznej opartej na własnym księgozbiorze wydawnictw niezależnych i emigracyjnych (w 1981 księgozbiór przekazano ZR w Toruniu, odtąd systematycznie poszerzany służył do 1989 jako konspiracyjna biblioteka regionalnej „S”; w 1995 włączona do zbiorów Biblioteki Głównej UMK).

Od IX 1980 w „S”. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego, przewodniczący ZR, w XI 1981 sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony w 12 X 1982. W X 1982 autor Listu otwartego do Sejmu PRL zawierającego sprzeciw wobec delegalizacji „S”, 22 X 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kwidzynie, zwolniony 10 XII 1982. Po wyjściu jawny przewodniczący ZR, we współpracy z podziemnym RKW Toruń. Od 1982 członek Tajnego Konwentu Doradców Regionu. Od 5 XII 1987 członek KKW. W 1985 współautor (z Wiesławem Cichoniem, Ryszardem Musielakiem) programu działania podziemnych struktur „S”; uczestnik prelekcji nt. samorządności, praw człowieka, historii najnowszej. 1987-1989 członek jawnej KKW „S”, przewodniczący RKK Toruń. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom.

Od 18 XII 1988 w KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie; w 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. reform politycznych. Od IV 1989 przewodniczący Regionalnego KO „S” w Toruniu, organizator kampanii wyborczej KO „S” do Parlamentu. Członek toruńskiego klubu Rotary, 2003-2004 jego prezydent. Członek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Autor licznych publikacji naukowych z astrofizyki, m.in. ''Wszechświat Kopernika a kosmologia współczesna'' (PWN, 1973).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą (2011).

1981-1989 rozpracowywany przez Wydz. III-A/III/Inspektorat II KW MO/WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Sputnik.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry