Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stawiszyński Wojciech Franciszek

Wojciech Franciszek Stawiszyński, ur. 1 I 1951 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Chemii (1973).

III 1968 uczestnik manifestacji w Warszawie, XII 1970 protestów tamże przeciwko podwyżce cen. 1974–1976 technolog w Zakładzie Doświadczalnym Chemipan w Warszawie, 1976–1980 doktorant Politechniki Warszawskiej, 1980–1981 pracownik techn. Wydz. Chemii PW. 1981 technolog w Zakładzie Chemii Gospodarczej Libella. 1979–1981 współpracownik KSS KOR, kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Robotnika”, gł. w podwarszawskich miejscowościach.

Od X 1980 w „S”; współzałożyciel związku na Wydz. Chemii PW, 1981 członek KZ w Libelli, XII 1981 delegat na II WZD Regionu Mazowsze.

XII 1981–1982 inicjator, współorganizator i szef Terenowego Komitetu Oporu „S” (ps. Sergiusz, Czarny), współzałożyciel „Biuletynu Informacyjnego” TKOS sygnowanego jako serwis Agencji Informacyjnej TKOS, nast. „Sektora”. 1982–1989 współpracownik „Tygodnika Mazowsze”, m.in. dostarczał korespondencję z miejscowości podwarszawskich. 1982–1989 założyciel i szef struktury Armenia (ps. Andrzej Rudzki, Roman Górny, Andrzej Bielski), m.in. 1984–1989 szef Radia „S” Warszawie. 1982–1983 technolog w Zakładach Chemii Kosmetycznej INCO w Pruszkowie, 1983–1985 gł. technolog, 1985–1989 dyr. ds. rozwoju i wdrożeń w Przedsiębiorstwie Zagranicznym w Polsce Scan-NS-Product w Warszawie. 1985 pomysłodawca i organizator podziemnego zjazdu działaczy „S” (decyzją TKK miał on się odbyć VI 1986 w Milanówku pn. Międzyregionalna Komisja Delegatów, krypt. Grobla, mimo zaawansowanych przygotowań z jego organizacji zrezygnowano z powodu aresztowań działaczy warszawskiego podziemia), 1985 współorganizator spotkania TKK w Warszawie, V–IX 1986 członek mazowieckiej RKW (ps. Zbigniew Budzisz), 1989–1990 szef Rady Programowej Radia „S”, 1990–2009 prezes i współwłaściciel firmy Quartz SA. Od 2009 bez zatrudnienia.

Autor Bibliografii patrystycznej 1901–2004 (2005), Bibliografii patrystycznej 1901–2016 (2017).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

Krzysztof Dąbek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry