Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stączek Jan

Jan Stączek, ks., ur. 3 VII 1902 w Jaćmierzu k. Sanoka, zm. 11 II 1989 w Rzeszowie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, 1927 święcenia kapłańskie.

1927–1930 wikariusz w parafii Bożego Ciała w Strzyżowie, 1930–1935 wikariusz i katecheta parafii Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu, od 1935 katecheta gimnazjalny w parafii Bożego Ciała i św. Jana Chrzciciela w Jarosławiu. Od IX 1939 kapelan 144. szpitala polowego w Przemyślu; po opuszczeniu terenów RP internowany wraz z WP na Węgrzech, od X 1940 katecheta w Polskim Gimnazjum i Liceum w Balatonboglár, od V 1941 kierownik Katolickiego Duszpasterstwa nad Uchodźcami Polskimi na Węgrzech, uczestnik akcji ratowania Żydów. Po wojnie powrócił do Jarosławia, gdzie był katechetą. Od 1949 administrator, nast. proboszcz parafii farnej św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie, 1954 usunięty ze stanowiska przez władze państwowe, od I 1957 ponownie proboszcz fary. 1959–1967 wicedziekan, 1967–1983 dziekan dekanatu Rzeszów I. XII 1970 odprawił mszę św. w intencji zamordowanych stoczniowców. Od 1974 prałat papieski, od 1978 protonotariusz apostolski-infułat.

1980 rozpoczął budowę kościoła w Załężu, od 1985 r. proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana w Załężu. I–II 1981 wsparcie strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie (opieka nad duszpasterska uczestnikami).

Od XII 1981 organizator pomocy materialnej i duszpasterskiej dla internowanych w Załężu, od 13 I 1982 inicjator w farze comiesięcznych mszy św. za Ojczyznę. W porozumieniu z podziemną „S” patronował rzeszowskim uroczystościom rocznicowym 3 V, 31 VIII i 11 XI, po mszach w farze odbywały się manifestacje patriotyczne, 1985–1988 w wybudowanym dzięki jego staraniom Domu Katechetycznym organizowano Katolickie Tygodnie Historyczne. 13 V 1985 na fasadzie kościoła farnego odsłonięcie tablicy poświęconej płk. Leopoldowi Lisowi-Kuli, 1987 przy parafii farnej w Rzeszowie działało Duszpasterstwo Kombatantów AK Podokręgu Rzeszów. Za jego wiedzą i zgodą od IX 1988 w Domu Katechetycznym parafii farnej działało jawne Biuro Informacyjno-Koordynacyjne NSZZ „S” Regionu Rzeszów, spotkania przedstawicieli zakładowych struktur „S”, od II 1989 także KO przy RKW (późn. Rzeszowskiego KO).

 

Mariusz Krzysztofiński

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry