Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stączek Jan

Jan Stączek, ks., ur. 3 VII 1902 w Posadzie Jaćmierskiej k. Sanoka, zm. 11 II 1989 w Rzeszowie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, w 1927 święcenia kapłańskie.

1927-1930 wikariusz w Strzyżowie, 1930-1935 wikariusz i katecheta w Przemyślu, od 1935 w Jarosławiu. Od IX 1939 kapelan 144. szpitala polowego w Przemyślu; po opuszczeniu terenów RP internowany wraz z WP na Węgrzech, od X 1940 katecheta w Polskim Gimnazjum w Balatonboglár, od V 1941 kierownik Katolickiego Duszpasterstwa nad Uchodźcami Polskimi na Węgrzech, uczestnik akcji ratowania Żydów. Po wojnie wrócił do Jarosławia. Od 1949 administrator, następnie proboszcz parafii farnej św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie; w 1954 usunięty ze stanowiska przez władze państwowe; od I 1957 ponownie proboszcz fary. 1959-1967 wicedziekan, 1967-1983 dziekan Dekanatu Rzeszów I. W XII 1970 odprawił mszę św. w intencji zamordowanych stoczniowców. Od 1974 prałat papieski, od 1978 protonotariusz apostolski – infułat.

W 1980 rozpoczął budowę kościoła w Załężu k. Rzeszowa. I-II 1981 wspierał strajk chłopski w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, zapewniając opiekę duszpasterską jego uczestnikom.

Od XII 1981 organizował pomoc materialną i duszpasterską dla internowanych w Załężu; od 13 I 1982 wprowadził u fary comiesięczne Msze za Ojczyznę. W porozumieniu z podziemną „S” patronował rzeszowskim uroczystościom rocznicowym 3 V, 31 VIII i 11 XI, po mszach u fary odbywały się manifestacje; 1985-1988 w Domu Katechetycznym parafii farnej organizowano Katolickie Tygodnie Historyczne; 13 V 1985 na fasadzie kościoła odsłonięto tablicę poświęconą płk. Leopoldowi Lisowi-Kuli, na pocz. 1987 przy parafii powstało Duszpasterstwo Kombatantów AK Podokręgu Rzeszów. Od IX 1988 w Domu Katechetycznym działało jawne Biuro Informacyjno-Koordynacyjne RKW „S” Regionu Rzeszowskiego, odbywały się spotkania przedstawicieli zakładowych struktur „S”, od II 1989 także zebrania Komitetu Obywatelskiego przy RKW (później Rzeszowskiego KO).

Mariusz Krzysztofiński

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry