Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stefaniak Ryszard Tadeusz

Ryszard Tadeusz Stefaniak, ur. 27 III 1947 we Wrocławiu. Uczeń Technikum Kinematografii; ukończył Liceum Zaoczne w Warszawie (1999).

W 1965 pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego w Pruszkowie, w 1966 Zakładu Blacharsko-Budowlanego w Piastowie, 1966-1967 cywilny pracownik wojska, 1967-1968 Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego; 1968-1970 zasadnicza służba wojskowa; 1970-1972 pracownik Zakładów Papierniczych w Konstancinie-Jeziornej, 1972-1977 Zakładów Kineskopów Monochromatycznych Zelos w Piasecznie, 1977-1978 rolnik, 1979-1986 pracownik Polkoloru w Piasecznie.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej, sekretarz KZ w Polkolorze, od IX 1981 w rezerwowej komisji organizującej straż robotniczą na wypadek stanu wojennego.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku, członek KS odpowiedzialny za straż robotniczą, następnie do 1986 członek TKZ, delegat Polkoloru do MKK i KOS; do 1986 kolporter niezależnych wydawnictw w Piasecznie, m.in. „Woli”, „Tygodnika Mazowsze”, „KOS-a”, organizator druku ulotek. 1982-1983 odpowiedzialny w KOS za akcje specjalne. W 1982 współpracownik MRKS, współorganizator manifestacji, m.in. 1 i 3 V 1982. X 1982 - XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce; zwolniony z pracy (po odwołaniu okazało się, że tego zwolnienia nie było). W 1986 ponownie zwolniony z pracy, po odwołaniu do Sądu Pracy przywrócony (pracy nie podjął). 1988-1991 pracownik Zakładów Kineskopowych Zelos w Piasecznie.

W 1989 członek KO „S” w gm. Prażmów, uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI. 1991-1992 pełnomocnik prezesa Zarządu ds. Ochrony Mienia, następnie komendant straży w Polkolorze, 1992-1995 pracownik spółki Security, 1996-2001 właściciel firmy ochrony mienia, 2001-2008 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2008 na emeryturze.

Od 14 IV 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KS MO/RUSW w Piasecznie/Wydz. V SUSW w ramach SOS krypt. Świeczka.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Piaseczno

Opcje strony

do góry