Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stefanowicz Teresa Małgorzata

Teresa Małgorzata Stefanowicz, ur. 1 X 1950 w Olsztynie. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie (1973) oraz podyplomowych studiów trenerskich w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1975).

Od 1960 w ZHP, od 1961 w PTTK, 1976-1989 członek Zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK. 1970-1986 nauczycielka, trenerka pływania w SP nr 2 w Olsztynie.

Od IX 1980 w „S”; współorganizatorka, wiceprzewodnicząca KZ w SP, członek Sekcji Oświaty i Wychowania przy MKZ, delegat do MKS, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek Sekcji OiW w ZR, 19 XI 1981 delegat do Międzywojewódzkiej Komisji POiW. 1981-1990 członek KIK.

Po 13 XII 1981 kolporterka wydawnictw podziemnych, w tym ulotek, redaktor, maszynistka w podziemnym piśmie „Rezonans”; działaczka Charytatywnego Punktu Pomocy dla Więźniów i Internowanych przy parafii św. Józefa w Olsztynie, uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę w parafii NSPJ. W 1986 zwolniona z pracy w szkole; 1986-1996 rehabilitantka w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Od I 1988 członek Warmińskiego Klubu Katolików; w 1988 współorganizatorka, następnie do 2002 wiceprezes Społecznego Komitetu Budowy Pawilonu Rehabilitacyjnego oraz Fundacji Pomóż Mi, od 2002 członek Rady Założycieli Fundacji. W 1988 współzałożycielka Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego.

W 1989 uczestniczka kampanii wyborczej KO „S”, IV-VI 1989 sekretarz KO „S” Regionu Warmińsko-Mazurskiego. 1996-2002 rehabilitantka w przedszkolu specjalistycznym dla dzieci z porażeniem mózgowym, od 2002 na emeryturze.

Wyróżniona Złotą Odznaką PTTK Zasłużony w Pracy wśród Młodzieży (1985), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

1982-1983 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Olsztynie.

Renata Gieszczyńska

Olsztyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry