Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stefaniuk Krzysztof

Krzysztof Stefaniuk, ur. 12 IV 1943 w Kolanie k. Parczewa. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa (1965), doktorat (1974).

1965–2008 asystent, nast. adiunkt Wydz. Prawa/Wydz. Prawa i Administracji UMCS.

Od X 1980 w „S”, X–XII 1980 członek Uczelnianego Komitetu Założycielskiego, koordynator komisji ds. postulatów, XII 1980–II 1981 członek zespołu KZ ds. nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Od 13 XII 1981 uczestnik spotkań TZR (udostępniał własne mieszkanie), współpracownik przew. TZR Marka Poniatowskiego, jego doradca i łącznik z pismem podziemnym „Informator »Solidarność« Region Środkowo-Wschodni” (do rezygnacji M. Poniatowskiego V–VI 1982). 1982 współzałożyciel (z Janem Magierskim), do 1985 redaktor nacz. pisma podziemnego „Miesięcznik. Opinie, Komentarze, Analizy”.

1990–1992 pełnomocnik Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch ds. likwidacji Lubelskiego Wydawnictwa Prasowego. 1990–1994 radny Rady miasta Lublin, wiceprzew. Rady Miasta. 1994–1998 wiceprezydent Lublina. 1993 wystąpił z „S”.

Od 2008 na emeryturze, nadal czynny zawodowo.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry