Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stefanicka Helena

Helena Stefanicka, ur. 12 IX 1938 w Tarachach k. Łomży, zm. 28 VIII 1992 w Świdnicy. Ukończyła II LO tamże (1957).

1970–1986 laborantka w Dolnośląskich Zakładach Białoskórniczo-Rękawiczniczych Renifer tamże.

Od IX 1980 w „S”, od IX 1980 przew. Komitetu Założycielskiego, od X 1980 przew. KZ; od 2 VI 1981 członek Zarządu MKK Ziemi Świdnickiej.

13 XII 1981 zatrzymana, zwolniona po rozmowie ostrzegawczej. 15 XII 1981 członek KS podczas strajku okupacyjnego w Reniferze; 15 XII 1981 ponownie zatrzymana, 17 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i w Gołdapi, 13 III 1982 zwolniona. 1982–1989 działaczka Tymczasowej MKK „S” w Świdnicy. 1982–1984 współwydawczyni, redaktorka „Biuletynu Informacyjnego Ziemi Świdnickiej” (ze Zdzisławem Kołodziejem, Romanem Klimaszewskim, Czesławem Leśniakiem, Stanisławem Dębowskim, Andrzejem Patejczukiem, Jackiem [właśc. Tadeuszem] Sługockim – i Janem Pełką). 1983–1984 współwydawczyni, redaktorka i kolporterka „Naszego Głosu”. 31 VIII 1982 współorganizatorka spaceru demonstracyjnego, 1 V 1983 manifestacji antyrządowej w Świdnicy. 6 III 1984 aresztowana za druk i kolportaż pism podziemnych, 24 VII 1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii, 31 VII 1984 zwolniona; VIII 1986 postępowanie wznowiono na skutek niedotrzymania warunków umorzenia, 16 IX 1986 umorzono na mocy amnestii. 1984–1989 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii św. Józefa w Świdnicy, współorganizatorka mszy za Ojczyznę, współinicjatorka fundacji tablicy w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, upamiętniającej zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki. 1985 współwydawczyni, redaktorka „Biuletynu Świdnickiego” NSZZ „S”. 12 VII 1985 ponownie aresztowana za druk i kolportaż; 11 II 1986 skazana przez Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy na rok i 3 mies. pozbawienia wolności, osadzona w ZK we Wrocławiu, 23 VI 1986 zwolniona po odbyciu 2/3 kary. 1986–1988 bez pracy.

1989–1992 przew. KZ w Reniferze. III 1990 delegat na II WZD Regionu Dolny Śląsk.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

II 1982 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; 19 IV 1982–II 1985 przez Ref. V SB RUSW w Świdnicy w ramach SOR; do 10 X 1986 przez Ref. III RUSW tamże w ramach SOR; do 1988 w ramach SOR.

Ewa Chabros|Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Świdnica

Opcje strony

do góry