Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stegart Roman

Roman Stegart, ur. 17 V 1954 w Kościerzynie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów w Gdyni (1972). W 2001 ukończył LO w Kościerzynie, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Prawa i Administracji (2007), Uniwersytetu w Białymstoku, Wydz. Pedagogiki (2010).

1969-1995 monter kadłubów okrętowych w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni/Stoczni Gdynia. W XII 1970 uczestnik strajku i protestów robotniczych na ulicach Gdyni. 1979-1980 kolporter „Robotnika Wybrzeża” w stoczni. W VIII 1980 współorganizator strajku.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego na Wydziale K-2, od I 1981 członek Komisji Wydziałowej.

1982-1988 współorganizator TKZ w stoczni (od 1984 przewodniczący); zajmował się m.in. pomocą rodzinom osób represjonowanych, zbiórką składek; drukarz i kolporter „Informatora Wojennego”, pism „Kadłub”, „Poza Układem”, wielu ulotek okolicznościowych. Współorganizator Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę i wyjazdów na Msze za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1982-1984 współzałożyciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, 1984-1988 przy kościele Chrystusa Króla w Gdyni-Małym Kacku; współorganizator spotkań kształceniowych, odczytów, wyświetlania filmów niezależnych i zakazanych przez cenzurę. 1982-1983 uczestnik nadawania audycji Radia „S” w Gdyni, Gdańsku i Kościerzynie (posiadał dwa nadajniki radiowe przez które odbywała się emisja przygotowanej wcześnie audycji).

W 1988 przewodniczący Komitetu Założycielskiego w stoczni, członek MKO, w 1989 Tymczasowego ZR Gdańskiego, 1990-1992 członek Prezydium ZR, od 1995 w ZR Gdańskiego (Szef Biura ZR, Kierownik Działu Szkoleń, instruktor w dziale Informacji i Promocji Związku). 1998-2006 członek ZR, delegat na II KZD, oraz II , IV i VI WZD Regionu Gdańskiego.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry