Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stelmach Marek

Marek Stelmach, ur. 23 I 1956 w Opolu. Ukończył Technikum Kolejowe przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego tamże (1977). 

Od 1974 galwanizer, brygadzista ZNTK/Tabor Szynowy Opole SA.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komisji Wydziałowej (W–4).

1982–1989 (z Grażyną Rutkowską, Marianem Poniewierskim, Edwardem Molińskim, Władysławem i Lidią Kajdą i in.) członek TKZ, organizator kolportażu podziemnych pism i ulotek (dostarczał je Jan Całka oraz kolejarze z Wrocławia) w ZNTK oraz w środkach masowej komunikacji Zakładu Komunikacji Miejskiej i PKP (m.in. „Sygnały Wojenne”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca” i „Wolna Droga”) udostępniał mieszkanie na punkt kolportażowy. 1982 współorganizator pomocy internowanym i ich rodzinom. 1 V 1983 uczestnik niezależnej manifestacji pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Opolu. 1982–1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu; w 1986 współtwórca pomnika Trzech Krzyży przy kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła tamże. 1982–1988 wielokrotnie przesłuchiwany, w zakładzie pracy poddawany rewizjom i przesłuchaniom przez Służbę Ochrony Kolei.

1989–1990 przew. Tymczasowej KZ, 1990–1998 wiceprzew. KZ, od 1998 przew. W 1989 członek Opolskiego KO. Od 1989 delegat na WZD Regionu Śląsk Opolski, członek prezydium ZR, od 2002 skarbnik. Od 2002 członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Opolu. Od 2011 w służbie przy Grobie Sługi Bożego Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki: współtwórca figury oraz inicjator sprowadzenia relikwii bł. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). J. Popiełuszki do katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.

Autor publikacji: Modlitewnik i śpiewnik. Na pielgrzymkowym szlaku (2005), albumu Nasze spotkania z Janem Pawłem II (2010); współautor książki Pod Sztandarami Solidarności (2005, 2011) oraz artykułów w prasie „S”, m.in. „Biuletynie Solidarności Śląska Opolskiego”. Autor projektu tablicy wotywnej poświęconej 30. rocznicy powstania „S”, umieszczonej w opolskiej katedrze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

3 VIII 1985 – 4 II 1986 rozpracowywany przez Wydz. V/Wydz. III WUSW w Opolu w ramach SOS krypt. Przeciwnik.

Mariusz Patelski

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry