Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stobiecki Leon

Leon Stobiecki, ur. 1 III 1933 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 9 V 2019 w Gdańsku. Zdał egzamin z zakresu 7 i 8 klasy Szkoły Powszechnej przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku (1949). W 1950 skończył 1 klasę Publicznej Średniej Szkoły Metalowej w Gdańsku.

W 1940 wywieziony z rodziną na roboty przymusowe do Niemiec, w 1945 wrócił do Polski. 1948–1952 pomocnik ślusarza w Stoczni Gdańskiej, 1952 ślusarz w Zjednoczeniu Urządzeń Dźwigowych, nast. w Kolejach Państwowych w Gdańsku, 1952–1956 w Zakładach Tłuszczowych Wróblewski tamże, 1956–1957 w Zakładach Przemysłu Zapałczanego tamże, 1957–1959 w Browarze Gdańskim, 1959 w Gdańskich Zakładach Maszyn Elektrycznych, nast. Gdańskiej Fabryce Maszyn i Odlewni, 1959–1961 w Zakładach Drzewnych w Gdańsku, 1961–1963 w Gdańskich Zakładach Radiowych T-18, 1963–1966 w Gdańskiej Fabryce Opakowań Blaszanych, 1966–1975 w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

W XII 1970 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS, uczestnik demonstracji robotniczych na ulicach Gdańska. W I 1971 członek delegacji zakładu na spotkanie z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem. 1975–1976 ślusarz w Rafinerii Nafty w Gdańsku, 1976–1982 ślusarz okrętowy w Stoczni im. Westerplatte w Gdańsku, zakładzie Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni. 1978–1980 działacz WZZ Wybrzeża, konstruktor prostych drukarek, proc, wyrzutni ulotek, drukarz, kolporter niezależnych pism, m.in. „Robotnika Wybrzeża”, uczestnik niezależnych obchodów rocznic 3 V, 11 XI, Grudnia 1970.

W VIII 1980 organizator strajku w zakładzie, przew. KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 przew. KZ SMW w Gdyni; od XI 1980 wiceprzew. KKK Pracowników Cywilnych MON i MSW; w XI 1981 delegat na sesję WZD Regionu Gdańskiego.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 10 XII 1982 zwolniony. W XI 1982 zwolniony z pracy, przeszedł na rentę . Od 1993 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry