Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stobiecki Leon

Leon Stobiecki, ur. 1 III 1933 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 9 maja 2019 w Gdańsku. Ukończył szkoły podstawowej; w 1952 ukończył kurs czeladniczy w Rzemiośle Ślusarstwa i Naprawy Maszyn i zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Czeladniczą przy Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku; w 1959 ukończył kurs mistrzowski i zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Mistrzowską przy Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku, mistrz ślusarz; w 1973 ukończył 2-letnie Studium Ekonomiczne Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu przy KW PZPR w Gdańsku.

W 1940 wywieziony z całą rodziną na roboty przymusowe do Niemiec, w 1945 wrócił do Sulejowa. Od 1946 w Gdańsku. I 1948 – I 1952 pomocnik ślusarza w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; I 1952 – VII 1952 ślusarz w Zjednoczeniu Urządzeń Dźwigowych, następnie w Kolejach Państwowych; X 1952 – V 1956 pracownik Zakładów Tłuszczowych Wróblewski w Gdańsku; VI 1956 – III 1957 Przemysłu Zapałczanego; III 1957 – III 1959 Browaru Gdańskiego; III 1959 – V 1959 Gdańskich Zakładów Maszyn Elektrycznych; następnie Gdańskiej Fabryki Maszyn i Odlewni; V 1959 – I 1961 Zakładów Drzewnych w Gdańsku; I 1961 – XI 1963 Gdańskich Zakładów Radiowych T-18; XI 1963 – X 1966 Gdańskiej Fabryki Opakowań Blaszanych; X 1966 – IV 1975 ślusarz w Gdańskiej Stoczni Remontowej; V 1975 – VI 1976 pracownik Rafinerii Nafty Gdańsk; VII 1976 – XI 1982 ślusarz okrętowy w Stoczni im. Westerplatte w Gdańsku, oddziale Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. W XII 1970 współorganizator strajku w Stoczni, członek Komitetu Strajkowego, uczestnik demonstracji robotniczych na ulicach Gdańska. W I 1971 członek delegacji załogi GSR na spotkanie z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem. 1978-1980 działacz WZZ Wybrzeża, należał do tzw. grupy Lecha Wałęsy z gdańskiej dzielnicy Stogi. Konstruktor prostych drukarek, procy, wyrzutni ulotek, drukarz, kolporter m.in. „Robotnika Wybrzeża”. Uczestnik niezależnych obchodów rocznic 3 Maja, 11 Listopada, Grudnia ’70.

W VIII 1980 organizator strajku w Stoczni, przewodniczący KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od IX 1980 w „S”; od XI 1980 wiceprzewodniczący KKK „S” Pracowników Cywilnych MON i MSW; od XII 1980 przewodniczący KZ „S” w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni; w XI 1981 delegat na sesję WZD „S” Regionu Gdańskiego.

13 XII 1981 – 10 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku.

Po odejściu ze Stoczni przeszedł na rentę, obecnie na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry