Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stojanowski Wiesław Adam

Wiesław Adam Stojanowski, ur. 15 VI 1950 w Paczkowie, zm. 13 XI 1995 w Suwałkach. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej (1978).

1971–1981 nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej/Zespole Szkół Zawodowych/Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, od 1978 trener piłki siatkowej w Spółdzielczym Klubie Sportowym Wigry.

Od 1980 w „S”, członek KZ w ZST tamże, od 1 IX 1981 w I LO tamże.

Po 13 XII 1981 kolporter podziemnych wydawnictw, uczestnik akcji ulotkowych w Suwałkach. XI 1984 współorganizował wyjazd nauczycieli z Suwałk na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki. Po zdjęciu krzyża z korytarza w I LO 27–29 VI 1985 pomagał młodzieży organizować protest, złożył kwiaty w miejscu, gdzie wisiał krzyż, za co 10 VII 1985 dyscyplinarnie zwolniony, 1985–1989 prace dorywcze (m.in. krótko w Zakładzie Usług Porządkowych w Suwałkach), kuratorium odmawiało przydzielenia do placówki oświatowej. Od końca 1985 członek-założyciel tajnej RKW „S” Regionu Pojezierze, 1986–1989 redaktor, drukarz i kolporter pisma organizacji „Kres”; drukarz i kolporter ulotek; od 1988 jego adres był ogłaszany w prasie podziemnej i ulotkach jako punkt informacyjny „S” w Suwałkach; od 5 III 1989 członek Regionalnej Sekcji Oświaty RKW i jej przedstawiciel do kontaktów z władzami oświatowymi, od 1 IV przew. sekcji. VII 1987 uczestnik spotkania założycielskiego Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r. 1988–1989 mentor i doradca suwalskich struktur FMW Warmii i Mazur (młodzież kolportowała ulotki z żądaniem przywrócenia go do pracy). 1982–1989 kilkakrotnie zatrzymany, przeszukania mieszkania.

16 IV–9 VII 1989 członek TZR Pojezierze. 1 VI 1989 przywrócony do pracy w I LO. Od 1 IX 1992 wizytator w Kuratorium Oświaty w Suwałkach.

12 VI 1985–28 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Suwałkach w ramach KE krypt. Skoczek; 2 IV 1986–28 VIII 1989 w ramach SOR krypt. Kres.

Jarosław Schabieński

Region Pojezierze, Suwałki

Opcje strony

do góry