Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Strojny Józef

Józef Strojny, ur. 30 I 1947 w Jeżówce k. Wolbromia. Ukończył Technikum Górnicze im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej (1967).

1967-1997 pracownik Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie.

Od X 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w ZGH Bolesław, od III 1981 przewodniczący KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Województwa Katowickiego, od X 1981 przewodniczący Sekcji Krajowej Rud Cynku i Ołowiu.

17 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 20 VII 1982 zwolniony. Członek tzw. szóstki - kierowniczej grupy olkuskiej podziemnej „S” (wraz z Marianem Barczykiem, Edwardem Fiałkowskim, Stanisławem Gilem, Adamem Gierą, Kazimierzem Grzanką); kolporter pisma „Solidarność Olkuska”; 1982-1987 kilkakrotnie przesłuchiwany, w 1987 w Gdańsku podczas wizyty Jana Pawła II zatrzymany na 48 godz. za posiadanie sztandaru „S” Ziemi Olkuskiej, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny.

W 1989 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” ZGH Bolesław, współorganizator KO Ziemi Olkuskiej. Od 1990 członek UD, UW. Od 1997 na emeryturze.

1983 – 30 X 1985 rozpracowywany w ramach KE krypt. Szef.

Olgierd Dziechciarz

Bukowno, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry