Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Strózik Stanisław

Stanisław Strózik, ur. 5 VII 1937 w Malinówce k. Wielunia. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (1969).

1961–2011 specjalistyczne gospodarstwo rolne w Mokrsku.

1 V 1968 uczestnik manifestacji studenckiej we Wrocławiu. III–IV 1976 podczas publicznych zebrań w Mokrsku dwukrotna krytyczna ocena sytuacji na wsi. 1976–1982 wielokrotnie przesłuchiwany

Od X 1980 w NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, przew. Gminnego Komitetu Założycielskiego w Mokrsku, 1980–1981 współorganizator struktur związkowych, m.in. w gm. Skomlin, Wierzchlas, Czarnożyły. I–V 1981 uczestnik manifestacji rolniczych w Warszawie związanych z rejestracją „S” RI. 8–9 III 1981 delegat na zjazd zjednoczeniowy niezależnych związków zawodowych rolników w Poznaniu. III–29 VIII 1981 członek prezydium WKZ NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w Sieradzu.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu, 24 XII 1981 zwolniony jako samotny ojciec 5 dzieci i jedyny właściciel gospodarstwa rolnego. 1982 współorganizator pomocy dla internowanych we Wrocławiu, 1982–1988 kolporter podziemnych pism we Wrocławiu i w Mokrsku (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Wiadomości Bieżące”).

18–19 III 1989 delegat na zjazd krajowy „S” RI, uczestnik demonstracji rolniczych w Warszawie związanych z ponowną rejestracją „S” RI. 1989–1991 członek KO „S” w Wieluniu. 1989–1991 poseł na Sejm RP z listy KO „S”. 1994–1999 członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mokrsku, od 1999 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ruścu (1999–2012 sekretarz). Od 2011 na emeryturze. 1990 w PC, 1990–1991 PSL Solidarność.

1976 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Sieradzu w ramach SOS krypt. Inżynier, 1982–1989 przez Wydz. IV/Wydz. VI KW MO/WUSW tamże w ramach KE.

Grzegorz Klonowski

Region Ziemia Sieradzka, Sieradz

Opcje strony

do góry