Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stróżyk Andrzej

Andrzej Stróżyk, ur. 15 II 1949 w Zielonej Górze, zm. 23 X 2012 tamże. Absolwent Instytutu Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej tamże (1982).

1967–1996 elektryk/brygadzista/kierownik wydz./gł. automatyk w Zaodrzańskich Zakładach Przemysłu Metalowego Zastal im. Marcelego Nowotki/od 1990 Zastal Zielona Góra, Przedsiębiorstwo Państwowe/od 1992 Zastal SA w Zielonej Górze.

1983 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” w ZZPM Zastal (z Andrzejem Bussem, Janem Papiną), od IX 1980 sekretarz, od XII 1980 przew. KZ NSZZ „S” tamże, IV 1981 działacz Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „S”, współorganizator jej zielonogórskich spotkań. III 1981 członek Prezydium MKS „S” w Zielonej Górze. X 1981 członek Komitetu Założycielskiego RKK Samorządów Pracowniczych (tzw. sieci regionalnej). X–XI 1981 członek Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „S” w Zielonej Górze.

Po 13 XII 1981 przew. podziemnego KZ w ZZPM Zastal, kolporter podziemnego biuletynu zakładowego „Komunikat”, uczestnik akcji ulotkowych tamże oraz manifestacji rocznicowych pod pomnikiem Robotników (13 XII), współorganizator mszy za Ojczyznę. 1982 zbierał wśród pracowników ZZPM Zastal składki na pomoc osobom represjonowanym, kartki żywnościowe i paczki z żywnością przekazywane internowanym przez rolników (m.in. za pośrednictwem Edwarda Lipca). 1982–1987 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Zielonogórskiego Serwisu Informacyjnego »S«”, „Solidarności Walczącej” oraz „Solidarności Lubuskiej” z podtytułem „Miesięcznik Środkowego Nadodrza: Zielona Góra, Nowa Sól, Żary, Żagań, Wschowa, Krosno Odrzańskie, Sulechów, Świebodzin, Sława”, m.in. na terenie ZZPM Zastal; ponadto współorganizator sieci kolportażu na terenie Zielonej Góry (m.in. z: Bogdanem Pawłowskim, Mieczysławem Mądrym, Franciszkiem Szulczewskim, Bogusławem Grabowskim, Elżbietą Janicką, Pawłem Kozakowskim), autor art. w „Biuletynie Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ »S«” w Zielonej Górze oraz w gorzowskim „Feniksie”.

9 XII 1983 zatrzymany, 10 XII 1983 aresztowany, osadzonyny w AŚ w Zielonej Górze. 12 I 1984 uchylenie tymczasowego aresztowania przez Prokuratora Wojewódzkiego w Zielonej Górze po poręczeniu Rady Pracowniczej ZZPM Zastal, 12 I 1984 zwolniony, 2 VIII 1984 umorzenie postępowania na mocy amnestii przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. 1984–1986 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, rewizje w mieszkaniu, pracy.

IV–VI 1989 przew. Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „S” w ZZPW Zastal, nast. do 1992 członek Prezydium Zarządu KZ tamże.

IV 1989 współorganizator (m.in. z Jerzym Wojtkowiakiem, Wiesławem Wysockim), przew. Miejskiej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” w Zielonej Górze. 1989–1990 członek KO „S” tamże, 1990–1992 delegat na II WZD oraz na II, III i IV KZD „S”.

1996 założyciel, członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Zielonej Górze, 1996 członek Zarządu Głównego SORwSW tamże.

 

Przemysław Bartkowiak

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry