Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sudoł Stanisław

Stanisław Sudoł, ur. 18 I 1924 w Przemyślu, zm. 26 V 2010. Ukończył LO we Wrocławiu (l. 50. XX w.).

V 1943 – VII 1944 żołnierz AK; w 1944 wcielony do I Armii „ludowego” WP; w 1945 zdezerterował, następnie w ukryciu w rejonie Zamościa; 9 IV 1947 ujawnił się w PUBP w Przemyślu. 1948-1950 pracownik mleczarni we Wrocławiu, następnie miejscowego PKS, 1952-1954 wychowawca w zakładzie dla głuchoniemych, w 1955 referent rolny w Prezydium MRN w Przemyślu; od 1958 na rencie. Od 1977 uczestnik ROPCiO; zbierał podpisy pod petycją, w której domagano się radiowej transmisji niedzielnej mszy św.; w 1978 przedstawiciel Przemyśla w Radzie Zespołu Inicjatywy Obywatelskiej; po podziałach w ROPCiO współpracownik KSS KOR; kolporter niezależnych pism środowisk rolniczych w Przemyślu, przywożonych z Warszawy od Wiesława Kęcika; w 1978 działacz Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej; uczestnik spotkań opozycji chłopskiej w Woli Zarczyckiej; 4 VIII 1979 współzałożyciel Przemyskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących, powstałego w obronie represjonowanego ks. Adama Michalskiego; uczestnik prac budowlanych przy wybudowanym z inicjatywy ks. A. Michalskiego bez zezwolenia władz kościele na terenie osiedla Kmiecie w Przemyślu.

25-31 VIII 1980 uczestnik głodówki w intencji strajkujących robotników Wybrzeża i innych miast Polski oraz o uwolnienie Jana Kozłowskiego w kościele MB Królowej Polski w Stalowej Woli. I-II 1981 uczestnik strajku w Ustrzykach Dolnych.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach i Darłówku, w VIII 1982 zwolniony. Działacz podziemia; uczestnik manifestacji, kolporter wydawnictw podziemnych. Kilkanaście razy zatrzymywany na 48 godz., rewizje w mieszkaniu, konfiskata wydawnictw podziemnych oraz tzw. kombinacje operacyjne w celu skompromitowania go w środowisku.

Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997, 2007).

1978-1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Przemyślu w ramach SOR krypt. Melina; 1979-1980 przez Wydz. IV KW MO w Przemyślu w ramach SOR krypt. Antena.

Artur Brożyniak

Opcje strony

do góry