Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Surdykowski Jerzy

Jerzy Surdykowski, ur. 14 III 1939 w Warszawie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1962). Dziennikarz, pisarz, publicysta, reporter.

1963-1967 pracownik naukowy na Politechnice Gdańskiej, następnie pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 1968-1969 dziennikarz „Głosu Stoczniowca”, 1969-1972 „Perspektyw”, 1972-1981 „Życia Gospodarczego”, 1973-1981 „Życia Literackiego”, w 1981 „Zdania”. 1979-1981 i 1989-1990 wykładowca dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 1967-1982 w PZPR. Od 1971 w SDP, 1980-1990 wiceprezes.

W VIII 1980 obecny wśród strajkujących w SG, autor w „Strajkowym Biuletynie Informacyjnym «Solidarność»”; redaktor niezależnych „Wiadomości Krakowskich”.

Po 13 XII 1981 członek podziemnego SDP, organizator pomocy i stypendiów dla dziennikarzy pozbawionych możliwości wykonywania zawodu. W 1982 wyrzucony z PZPR, objęty zakazem pracy w państwowych środkach masowego przekazu. W 1983 (ze Stanisławem Brodzkim i grupą młodych współpracowników) przygotował „Raport o stanie komunikacji społecznej” (poza fragmentami nieopublikowany). Współpracownik prasy podziemnej, autor m.in. w „Hutniku”, „Tymczasem”, „Vakacie”, „Bez Dekretu”, „Krytyce”, „Moście”, „Arce” i „Biuletynie Małopolskim”. Współpracował z pismami emigracyjnymi: londyńskim „Aneksem”, paryską „Kulturą”, 1982-1990 z „Kontaktem”, od 1985 z nowojorskim „Nowym Dziennikiem”, także z „Tygodnikiem Powszechnym”.

V-VI 1989 redaktor naczelny ukazującego się w czasie kampanii wyborczej „Głosu Wyborczego Solidarności” (pismo wyborcze Małopolskiego KO); 1989-1990 członek redakcji „Tygodnika Solidarność”, w 1990 „Rzeczpospolitej”. 1990-1996 konsul generalny RP w Nowym Jorku. W 1997 wykładowca w Międzynarodowej Szkole Dziennikarskiej UJ w Krakowie. 1997-1999 członek redakcji „Wprost”. 1999-2003 ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Birmie i na Filipinach. Członek SPP i polskiego Pen Clubu.

Autor tekstów eseistycznych w miesięczniku „Znak” oraz cotygodniowego felietonu ''Advocatus Diaboli'' w „Gazecie Krakowskiej”. W podziemiu wydał: ''Notatki gdańskie'' (pierwodruk w londyńskim Aneksie, 1982), ''Partię stanu wojennego'' (pod ps. Kappa, Unia, Warszawa 1984), ''Nie bez końca… (memoriał dla władz PRL)'' (Most, Warszawa 1987), autor sztuki teatralnej ''Horoskop'' (po wystawieniu w 1976 w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu zdjęta przez cenzurę), powieści: ''Powracający z morza'' (1966), ''Oblężenie'' (1981, napisana w 1975, objęta zapisem cenzury), ''S.O.S.'' (2005), zbioru esejów ''Duch Rzeczypospolitej'' (Nowy Jork 1989), rozprawy filozoficznej ''Wołanie o sens'' (2006), książki ''Dokąd zmierza Ameryka'' (2001), scenariusza do filmu ''W każdą pogodę'' (1969).

Odznaczony m.in. nagrodą im. Bolesława Prusa przyznaną przez Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP (1986).

Od 14 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Porozumienie.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry