Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Surowiec Tomasz Marek

Tomasz Marek Surowiec, ur. 5 III 1949 w Łodzi, zm. 24 I 2016 we Wrocławiu. Ukończył Przyzakładową ZSZ w Łasku (1971), kierowca-mechanik.

1975-1976 kierowca autobusowy w MPK w Łodzi, 1976-1981 i od 1982 w MPK Wrocławiu.

26-31 VIII 1980 współorganizator i uczestnik strajku w Zajezdni VII MPK we Wrocławiu, członek Prezydium Miejskiego KS. Od IX 1980 skarbnik MKZ „S”, IX/X 1980 współzałożyciel niezależnego pisma MKZ „Solidarność Dolnośląska”. W 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, następnie etatowy pracownik ZR.

13/14 XII 1981 (wraz z Władysławem Frasyniukiem, Piotrem Bednarzem i Józefem Piniorem) podjął próbę zorganizowania strajku w MPK i Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag, następnie do końca 1981 w ukryciu. 1982/1983 współwydawca podziemnego pisma MPK „Świt”. 1982-1989 uczestnik manifestacji w obronie więźniów politycznych i osób represjonowanych; uczestnik zbiórek i podziału pieniędzy, odzieży, żywności oraz leków dla represjonowanych; kolporter wydawnictw podziemnych. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w KW MO. W 1988 współorganizator strajków w MPK we Wrocławiu.

Od 1990 przewodniczący MOZ „S” przy MPK tamże.

Joanna Dardzińska

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry