Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Suszczyński Zbigniew Karol

Zbigniew Karol Suszczyński, ur. 4 XI 1958 w Białymstoku, zm. 3 V 2009 w Białymstoku. Absolwent filologii polskiej w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (1981).

Od 1980 działacz NZS FUW. 1980-1982 założyciel i organizator niezależnego ruchu wydawniczego w Białymstoku; redaktor pism: „Przy budowie. Pismo NZS”, „Biuletynu Informacyjnego” Regionu Białystok „S”. Współzałożyciel KOWzP w Białymstoku; 25 V 1981 uczestnik pikiety przed KW PZPR zorganizowanej przez KOWzP.

Uczestnik tzw. spacerów telewizyjnych, demonstracji 31 VIII 1982, akcji zbierania składek na pomoc represjonowanym, ulotkowych i plakatowych. Za działalność w podziemiu uniemożliwiono mu zatrudnienie w Filii UW w Białymstoku. Od 1986 pracownik naukowy FUW.

W 1989 redaktor „Biuletynu Informacyjnego” Regionu Białystok „S”. Od 1989 w „S”.

Do 21 I 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Organizacja.

Jerzy Autuchiewicz

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry