Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Suszyński Kazimierz

Kazimierz Suszyński, ur. 10 III 1954 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1978).

1978-1986 nauczyciel akademicki w Instytucie Matematyki PWr. W 1979 współpracownik „Biuletynu Dolnośląskiego”, autor artykułów, organizator druku i kolportażu. Od jesieni 1979 organizator kolportażu niezależnych wydawnictw na dużą skalę; twórca systemu dostaw do Wrocławia dużych partii książek NOWej.

Od IX 1980 w „S”.

13 XII 1981 współtwórca struktury kolportażowej RKS „S” Dolny Śląsk. 14 XII 1981 zatrzymany i ciężko pobity przez funkcjonariuszy MO i SB. Po kilkudniowym osadzeniu w AŚ MO przy ul. Grunwaldzkiej, następnie w ZK przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu, internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie. Po wyjściu 15 III 1982 zaangażowany w działalność podziemną, m.in. druk pisma „Z dnia na dzień”. Od jesieni 1982 współpracownik Solidarności Walczącej, współtwórca struktury kontrwywiadu tej organizacji, m.in. organizator nasłuchu częstotliwości wykorzystywanych przez SB; monitorował jej działania, sporządzał spisy funkcjonariuszy i pojazdów SB oraz analizy dla kierownictwa opozycji; doprowadził do zlokalizowania punktów obserwacyjnych i lokali operacyjnych milicyjnych i wojskowych służb specjalnych. Wielokrotnie zatrzymywany, więziony, nękany przeszukaniami mieszkania.

W 1986 zrezygnował z pracy na PWr i do 1993 pracownik różnych firm branży komputerowej. 1993-2005 prowadził własną firmę informatyczną. Od 2005 informatyk w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry