Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Suwała Halina

Halina Suwała, ur. 13 XII 1926 w Kaliszu. 1943-1944 studentka tajnego Wydz. Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Uniwersytetu Poznańskiego, Wydz. Prawa (1946) oraz UW, romanistyki na Wydz. Humanistycznym (1953), doktorat (1962), habilitacja (1974).

Żołnierz AK, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim. 1953-1994 pracownik naukowo-dydaktyczny na romanistyce UW. 1976 współpracowniczka KOR; uczestniczka zbiórek pieniędzy na pomoc dla robotników i ich rodzin.

IX-X 1980 członek NSZZ Pracowników Nauki Techniki i Oświaty UW. Od X 1980 w „S”; 1980-1981 przedstawicielka Wydziału Neofilologii w Komitecie Uczelnianym; w X 1981 w biurze prasowym na I KZD; redaktor „Biuletynu Informacyjnego”. XI/XII 1981 wykładowca w czasie strajku radomskiego na UW dla strajkujących studentów.

13 XII 1981 – 29 IV 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, Jaworzu, Gołdapi, Darłówku. 1982-1987 przebywała we Francji: VIII-IX 1982 na stypendium w Centre National de la Recherche Scientifique; profesor literatury francuskiej na Uniwersytecie w Montpellier. W 1988 uzyskała tytuł profesora.

Od 1994 na emeryturze.

Autorka publikacji naukowych, m.in. ''Emil Zola'' (Warszawa, Paryż 1968), ''Autour de Zola et du naturalisme'' (Genewa, Paryż, 1993).

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry