Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Swakoń Jacek

Jacek Swakoń, ur. 21 I 1963 w Częstochowie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektryczny (1986).

X 1981 – 1986 działacz NZS PWr.

Po 13 XII 1981 kolporter pism podziemnych, m.in.: „Na Indeksie”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Dolnośląskiej”, „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Walczącej”, „PWA”, „Gazety Lubińskiej” we Wrocławiu, 1986-1989 w Lubinie; współpracownik RKS „S” Dolny Śląsk; 1983-1986 uczestnik Ruchu Wolnych Demokratów we Wrocławiu; współzałożyciel, autor, redaktor, drukarz, organizator działalności wydawniczej pisma „Na Indeksie”, 1987-1989 „Gazety Lubińskiej”; 1983-1987 współtwórca kilkunastu audycji Radia NZS, Radia „S”, organizator emisji na terenie Wrocławia i Lubina; od 1983 współpracownik Solidarności Walczącej we Wrocławiu. 1983-1985 działacz samorządu studenckiego PWr, w 1985 po rozwiązaniu przez władze uczelni studenckich struktur samorządowych współorganizator kilkutysięcznego wiecu protestacyjnego na PWr. 1986-1989 współzałożyciel (z Wojciechem Swakoniem) biblioteki wydawnictw podziemnych w Lubinie; organizator akcji ulotkowych, plakatowych, malowania haseł na murach, zbierania składek na cele związkowe i pomoc represjonowanym. Współorganizator Mszy za Ojczyznę, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie.

1987-2001 pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy. W II 1989 członek Tymczasowej KZ „S”, 1990-1991 przewodniczący Komisji Międzyzakładowej przy WPEC w Legnicy, V 1989 – 1990 wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZR Dolny Śląsk, 1990-1992 wiceprzewodniczący, 1992-1998 przewodniczący ZR Zagłębie Miedziowe, 1995-2002 delegat na kolejne KZD, 1992-1998 członek KK. 1997-2002 w AWS; 1997-2001 poseł RP z listy AWS. 2001-2002 wiceprezes Interferie w Lubinie, 2002-2005 koordynator ds. rozwoju związku w ZR Zagłębie Miedziowe, od 2005 z-ca dyr. ds. marketingu w DGP Dozorbud Grupa Polska w Legnicy. 2007-2011 senator RP z listy PO.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław, Lubin, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry