Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Swakoń Wojciech

Wojciech Swakoń, ur. 8 IX 1960 w Częstochowie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektryczny (1985).

1981-1985 działacz NZS na PWr. Od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in.: „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnika Mazowsze”, „CDN”, „Przeglądu Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, „Na Indeksie”, „Solidarności Walczącej”, „Gazety Lubińskiej”; w 1983 współzałożyciel (z Jackiem Swakoniem, Sławomirem Najnigierem), pisma NSZ PWr „Na Indeksie”, do 1985 redaktor, autor tekstów, organizator pracy zespołu redakcyjnego tegoż; 1984-1987 prowadził w mieszkaniu w Lubinie, pokoju akademickim PWr bibliotekę wydawnictw podziemnych; uczestnik Ruchu Wolnych Demokratów. 1985-1990 pracownik KGHM, przewodniczący Rady Pracowniczej. Od 1985 współorganizator działań w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. 1985-1989 współpracownik RKS „S” Dolny Śląsk; w 1987 współzałożyciel (z J. Swakoniem, Edwardem Wóltańskim, Antonim Dzierżyńskim, Danutą Charazińską, Elżbietą Idzik, Sławomirem Jaszczą)„Gazety Lubińskiej”, do 1989 autor, redaktor, organizator pracy zespołu redakcyjnego tejże.

1988-1989 działacz Porozumienia na rzecz Demokratycznych Wyborów w „S”; uczestnik konferencji, m.in w Bydgoszczy, Szczecinie, Łodzi. Od 1990 pracownik przedsiębiorstw sektora energetycznego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

 

Teresa Misztal

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry