Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Syryjczyk Tadeusz

Syryjczyk Tadeusz, ur. 9 II 1948 w Krakowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej tamże, kierunek automatyka (1971), doktorat z informatyki (1977).

 Od 1963 w PTTK, 1973–1976 prezes Oddziału Akademickiego w Krakowie, w l. 80. wiceprezes Zarządu Głównego. 1965–1972 w ZSP.

W III 1968 uczestnik tygodniowego strajku studenckiego na AGH, kolporter ulotek.

1971–1989 asystent, st. asystent, adiunkt, st. wykładowca w Instytutach Automatyki i Elektroniki AGH, nast. Informatyki i Automatyki, od 1980 Informatyki.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel Uczelnianego Komitetu Założycielskiego, członek prezydium; przew. Komisji Wydziałowej w Instytucie Informatyki, nast. na Wydz. Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, od XII wiceprzew. KZ AGH. Od jesieni 1980 jako przew. zespołu programowego zaangażowany w działalność Krakowskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki „S” (szkoły wyższe, PAN, instytuty naukowe) oraz Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki „S”(członek zespołu ds. ustawy o szkolnictwie wyższym). Autor w niezależnych pismach, gł. w „Gońcu Małopolskim”. W III 1981 przew. Zakładowego KS w AGH. Od V 1981 kierownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy MKZ Małopolska/ZR Małopolska w VII delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, nast. członek prezydium ZR; IX/X delegat na I KZD, członek prezydium I KZD, przew. I tury obrad.

12/13 XII 1981 zatrzymany w Ostródzie podczas powrotu z Gdańska do Krakowa, 13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, (uczestnik głodówki w proteście przeciwko pobiciu uwięzionych), Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie, 24 VII 1982 zwolniony. Od 1982 współpracownik Międzydzielnicowego Komitetu Solidarności w Krakowie, od V 1983 przew. VIII – IX 1983 współorganizator Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska, od XI członek prezydium (nawiązał współpracę z CFTC). W II 1985 zrezygnował z członkostwa w RKS wobec braku poparcia dla jego koncepcji podziemnej działalności „S”. 1982–1984 redaktor podziemnego pisma „Kronika Małopolska”, autor m.in. cyklu artykułów dot. rad pracowniczych i możliwości działania w legalnych strukturach (np. radach pracowniczych) autor i redaktor podziemnego pisma „Biuletyn Małopolski”. W 1983 współorganizator (z Mirosławem Dzielskim) Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego (zalegalizowanego w 1987), wiceprezes, nast. prezes. Od 1983 członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział w Małopolsce w Krakowie (1987–1989 i 2002–2003 członek Zarządu Głównego). Od 1985 autor w podziemnych pismach „13” i „Polityka Polska”. 1985–1986 uczestnik spotkań warszawskiego Klubu Myśli Politycznej Dziekania. W 1986 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1987–1989 współzałożyciel, nast. pracownik firmy informatycznej Abaks w Krakowie.

1989–1991 minister przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W 1990 współzałożyciel FPD, nast. w UD/UW (do 2003), członek władz woj. i krajowych, 1995–2001 wiceprzew. UW, do X 2003 członek Rady Politycznej. 1991–2001 poseł RP z list UD/UW, 1997–1998 przew. klubu parlamentarnego UW. W 1991 i 2002–2003 własna działalność gospodarcza, doradca prezesa NBP. 1992–1993 szef zespołu doradców premier Hanny Suchockiej, podsekretarz stanu w URM. W 1998 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy UW. 1998–2000 minister transportu i gospodarki morskiej. 2003–2007 dyr. w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów. Od 2007 własna działalność gospodarcza, konsultant, doradca; senior ekspert w Zespole Doradców Gospodarczych TOR w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

1983–1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOS/SOR krypt. Arab.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry