Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Syska Zbigniew

Zbigniew Syska, ur. 16 VI 1963 w Krasnymstawie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii (1992), studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim (1997). Doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, PAN (2011).

1982-1987 uczestnik Ruchu Światło-Życie w Lublinie. Od 1983 kolporter pism podziemnych („Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «S»”, „Solidarność Nauczycielska. Biuletyn Pracowników Oświaty i Wychowania”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnik Mazowsze”, „Szaniec. Młodzieżowy Biuletyn Informacyjny”) oraz książek wydawnictw podziemnych (Respublica i Antyk). 1984-1987 współzałożyciel, działacz Ruchu Młodzieży Niezależnej Świt w Lublinie. Współzałożyciel, autor, redaktor, wydawca i drukarz pism podziemnych: 1985-1986 „Świt. Młodzieżowa Bibuła dla Wszystkich”, 1985-1987 „Czarno na Białym. Pismo Ruchu Młodzieży Niezależnej «Świt»”, w 1987 „MAT. Młodzieżowa Agencja Telegraficzna”, 1987-1988 „Fajsławice NP. Informator Rolników Gminy Fajsławice”, 1987-1989 „Żak. Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów”. 1986-1989 współpracownik podziemnego TZR „S” w Lublinie oraz podziemnej „S” RI w gm. Fajsławice. W 1987 współinicjator reaktywowania NZS w Lublinie. III-V 1988 współorganizator akcji protestacyjnych studentów KUL.

1992-1993 nauczyciel w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie, od 1993 w IV LO w Gorzowie Wlkp. 1994-2002 wykładowca filozofii w Papieskim Fakultecie Teologicznym Filia w Gorzowie Wlkp. Od 1997 doradca metodyczny ds. edukacji obywatelskiej w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. Od 2000 przewodniczący KZ w IV LO, członek Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania „S” w Gorzowie Wielkopolskim. W 2004 członek Zarządu KIK tamże.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2010).

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry