Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szaban Janusz

Janusz Szaban, ur. 28 XI 1946 w Morągu. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Budowy Maszyn (1970).

1973-1983 nauczyciel akademicki w stopniu asystenta i starszego asystenta w Zakładzie Automatyki i Techniki Systemów w Instytucie Okrętowym PSz. Do 8 XII 1981 członek egzekutywy Komitetu Uczelnianego PZPR.

Od IX 1980 w „S”, działacz tzw. struktur poziomych w PZPR i założyciel Partyjnego Forum Dyskusyjnego na PS. 3 XI 1981 inicjator listu do KC PZPR w sprawie konieczności usunięcie z Biura Politycznego Albina Siwaka; 12 XI 1981 inicjator i współzałożyciel Przymierza Społecznego Odrodzenie – formacji politycznej opartej na ideałach „S” i koncepcji ewolucyjnej zmiany systemu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego, inicjator próby rejestracji Stowarzyszenia i rozszerzenia działalności na całą Polskę przy wsparciu Stefana Bratkowskiego. 8 XII 1981 złożył legitymację partyjną.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego na PSz na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Od 1982 działacz podziemnej „S”, współprzewodniczący – wraz z dr. Janem Otto – Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego, odpowiedzialny za pion operacyjny Komitetu: pozyskiwanie składek i darowizn, opiekę nad represjonowanymi, organizację opieki prawnej, media, zbieranie informacji. W IV 1982 współwydawca podziemnych pism „Feniks” i „Informator Bieżący”. 6 VIII 1982 poddany rewizji bez nakazu, decyzją 252/82 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 24 XI 1982 zwolniony z internowania przy sprzeciwie przeciwko poręczeniu uczelni. 13 XII 1982 zatrzymany na 48 h za niestawienie się na przesłuchaniu. Wielokrotnie represjonowany, m.in. podsłuchy, szantaż, naciski na emigrację z kraju.

Od 1983 na emigracji w Kanadzie.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry