Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szachowicz Zenon

Zenon Szachowicz, ur. 25 VIII 1950 w Krośnie Odrzańskim. Ukończył ZS Górniczą przy KWK Staszic w Katowicach (1970), ukończył LO dla Pracujących w Krośnie Odrzańskim (1975).

1970–1973 elektryk w KWK Staszic w Katowicach, 1973–1974 pracownik Wojskowej Administracji Koszar przy JW 2849, 1974–1979 elektromonter/magazynier w Zakładach Płyt Pilśniowych w Krośnie Odrzańskim, 1979–1981 kierownik Referatu Akwizycji w PZU – Inspektorat w Krośnie Odrzańskim.

Od IX 1980 w „S”; przew. KZ; inicjator powołania Przedstawicielskiej Komisji Komitetów Założycielskich „S”/Komisji Koordynacyjnej Ziemi Krośnieńskiej „S” w Krośnie Odrzańskim; od 16 III 1981 jej przew. W 1980 członek MKZ w Zielonej Górze; w XII zrezygnował z członkostwa w geście solidarności z Andrzejem Busse wykluczonym z MKZ; w XII zwolniony z pracy w PZU, przywrócony na podst. decyzji wicewojewody zielonogórskiego w IV 1981 ponownie zwolniony (po odwołaniu do TKO rozwiązano umowę o pracę za porozumieniem stron). X 1980 – X 1981 współzałożyciel i redaktor pisma związkowego „Solidarność Krośnieńska”.

13–15 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Zielona Góra; IX/X delegat na I KZD, uczestnik prac zespołu ds. programowych; X/XI 1981 współorganizator akcji strajkowej w Krośnie Odrzańskim (proklamowanej przez ZR w zw. z konfliktem w Zakładzie Rolnym w Lubogórze). XI/XII członek Klubu Inicjatywy Programowej Delegatów na I WZD.

14 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Zielonej Górze, Głogowie, Ostrowie Wielkopolskim, Gębarzewie i Kwidzynie, 2 XII 1982 zwolniony.

 Od VI 1983 na emigracji w RFN/USA. 1983–2008 pracownik American Hafmann w Lychburgu, 2008–2013 Dramcor tamże, 2013–2014 Exner Automation tamże, 2014–2015 Simplimatic tamże. Współoraganizator wyjazdów z Lychburga na coroczny March of Life w Waszyngtonie, autor w gazecie „The News & Advance”.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

 4 XII 1980 – 22 VIII 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Zielonej Górze w ramach SOS krypt. Ajent.

 

Przemysław Zwiernik

Krosno Odrzańskie, Region Zielona Góra

Opcje strony

do góry