Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szachnowski Jan

Jan Szachnowski, ur. 24 IV 1948 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Przemysłu Spożywczego tamże (1969).

1969–1970 stażysta – laborant we Wrocławskich Zakładach Przemysłu Piekarniczego, 1970–1972 student Politechniki Wrocławskiej, 1972–1981 stażysta, operator szlifierki we Wrocławskiej Fabryce Urządzeń Mechanicznych/Fabryce Automatów Tokarskich we Wrocławiu.

26 VIII – 1 IX 1980 uczestnik strajku w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”. XII 1981 członek Rady Pracowniczej w FAT.

19 XII 1981 zwolniony z pracy, na pocz. I 1982–2009 ponownie w FAT/FAT SA/FAT–Haco. 1982–1989 działacz TKZ: uczestnik wieców i strajków w zakładzie, kolporter ulotek, podziemnych pism m.in. „Victorii”, „Solidarności Walczącej”. IX–X 1982 współpracownik redakcji (przepisywał art. pisma na matryce); X 1982 – VI 1989 autor i redaktor nacz. podziemnego pisma „Fatamorgana”, sporadycznie drukarz. 1985–1991 członek Rady Pracowniczej w FAT. 1983–1988 pięciokrotnie zatrzymywany, SB przeprowadziła 4 rewizje mieszkania (m.in. 24 IV 1987).

1989–2020 członek Komisji Rewizyjnej przy KZ/MOZ. Od 2009 na emeryturze.

Odznaczony przez Region Dolny Śląsk „S” Medalem Niezłomni (2011).

3 III 1982–9 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Hartownia.

Łukasz Sołtysik, Grzegorz Waligóra

Opcje strony

do góry