Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szachnowski Jan

Szachnowski Jan, ur. 24 IV 1948 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Przemysłu Spożywczego we Wrocławiu (1969).

1969-1970 stażysta laborant we Wrocławskich Zakładach Przemysłu Piekarniczego, 1970-1972 student Politechniki Wrocławskiej, 1972-1981 stażysta, operator szlifierki we Wrocławskiej Fabryce Urządzeń Mechanicznych/Fabryce Automatów Tokarskich we Wrocławiu.

26 VIII – 1 IX 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”. W XII 1981 członek Samorządu Pracowniczego w FAT.

19 XII 1981 zwolniony z pracy, na pocz. I 1982 – 2009 ponownie zatrudniony w FAT/FAT SA/FAT-Haco. 1982-1989 działacz TKZ w zakładzie: uczestnik wieców i strajków w zakładzie, kolporter ulotek, podziemnych pism m.in. „Victorii”, „Solidarności Walczącej”. IX-X 1982 współpracownik redakcji (przepisywał artykuły pisma na matryce), nast. X 1982 - VI 1989 autor i redaktor naczelny podziemnego pisma „Fatamorgana”, sporadycznie drukarz. 1985-1991 członek Samorządu Pracowniczego w FAT. 1983-1988 pięciokrotnie zatrzymywany (m.in. 12 XII 1983 i 26 IV 1987), SB przeprowadziła 4 rewizje mieszkania (m.in. 24 IV 1987).

1989-2020 członek Komisji Rewizyjnej przy KZ/MOZ w zakładzie. Od 2009 na emeryturze.

Odznaczony przez Region Dolny Śląsk „S” Medalem Niezłomni (2011).

3 III 1982 – 9 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Hartownia.

Łukasz Sołtysik/Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry