Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szac Krzysztof

Krzysztof Szac, ur. 11 VIII 1953 w Pleszewie. Ukończył ZSZ przy Pleszewskiej Fabryce Aparatury Przemysłu Spożywczego Spomasz (1971), mistrz lakiernik.

1971-1981 zatrudniony w PFAPS Spomasz, m.in. brygadzista. 1974-1980 w ZSMP. 1975-1981 działacz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu i Pleszewie.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Spomaszu; od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie członek KZ, od XI 1980 przewodniczący MKZ w Pleszewie (od XII 1980 Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny), od VI 1981 przewodniczący stałych władz MKK, przedstawiciel MKK w MKZ w Poznaniu i MKZ w Kaliszu (ostatecznie w MKZ Kalisz), od III 1981 członek Komisji ds. Regionalizacji w Ostrowie Wlkp. W VI i VI/VII 1981 delegat na I WZD (Województwa Kaliskiego) Regionu Wielkopolska Południowa, członek ZR, w VII, VIII i IX 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska w Poznaniu; w X 1981 współzałożyciel kaliskiego KOWzP.

Po 13 XII 1981 zawieszony w prawach pracowniczych w Spomaszu, następnie zatrudniany na umowę zlecenie; pomysłodawca ukrycia sztandaru „S” Ziemi Pleszewskiej w klasztorze ss. Służebniczek w Pleszewie. V 1982 – 1990 właściciel zakładu usługowego Ręczne Malowanie Szyldów, od XI 1982 na rencie. W l. 80. szef tajnej struktury MKK „S” w Pleszewie (we współpracy m.in. z Edwardem Kubiszem, Kryspinem Kuberką, Tadeuszem Włodarczykiem i ss. służebniczkami z Pleszewa, w kontakcie z Bogusławem Śliwą i Antonim Pietkiewiczem z TKK w Kaliszu, Stanisławem Szymczakiem z MKZ w Jarocinie oraz Leonardem Szymańskim z TZR Wielkopolska i Lechem Dymarskim z Międzyzakładowej Rady „S” w Poznaniu), współorganizator kolportażu podziemnych wydawnictw (odbiór m.in. od Janusza Szczepaniaka z Zielonej Góry i Jerzego Waliszewskiego ze Stargardu Szczecińskiego), prowadził punkt kolportażu w swoim domu, kolporter m.in.: „Solidarności Walczącej. Oddział Poznań”, „Obserwatora Wielkopolskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Naszej Solidarności”. Współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Komitetu Pomocy Represjonowanym przy klasztorze ss. Służebniczek w Pleszewie, Mszy za Ojczyznę w Pleszewie (współpraca z księżmi Januszem Kulbarschem i Ryszardem Woźniakiem) w kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela, w klasztorze ss. Służebniczek w Pleszewie oraz w parafii św. Michała Archanioła w Broniszewicach k. Pleszewa.

W 1989 organizator reaktywowanych struktur „S”, członek KZ w Spomaszu, II 1989 – V 1992 przewodniczący Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Pleszewie. W 1989 członek TZR Wielkopolska Płd. w Kaliszu, I-II 1990 delegat na II WZD Regionu Wielkopolska Płd., współprzewodniczący obrad. 1989-1995 członek Zarządu KO Ziemi Pleszewskiej. 1990-1994 radny Miasta i Gminy Pleszew z listy KO „S”, członek Zarządu Miasta i Gminy; 1998-2002 radny Miasta i Gminy Pleszew z listy Komitetu Ugrupowania Posierpniowe, członek Rady Miejskiej; od 2002 do 2010 radny Powiatu Pleszewskiego z listy Forum Samorządowe Ziemi Pleszewskiej. Od 2000 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego; od 2001 członek Zarządu Forum Stowarzyszeniowego Ziemi Pleszewskiej, od 2007 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa.

Od 29 XII 1981 rozpracowywany przez KW MO w Kaliszu w ramach KE krypt. Aparat.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Pleszew

Opcje strony

do góry