Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szafrańska Teresa

Teresa Szafrańska, ur. 20 VIII 1958 w Nowym Rybiu k. Limanowej. Ukończyła Technikum Włókiennicze w Bielsku-Białej (1978), technik technolog tkactwa.

1978-1984 księgowa w Zakładach Przemysłu Wełnianego Krepol tamże.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 członek podziemnej RKW Trzeci Szereg „S”, zaangażowana w zbieranie i rozdział składek związkowych z zakładów pracy, gromadzenie informacji, redagowanie, wydawanie, kolportaż podziemnych czasopism: „Solidarność Podbeskidzia”, „Serwis Informacyjny RKW”; w X 1983 aresztowana, w V 1984 zwolniona; zwolniona z pracy; kontynuowała prace redakcyjne i techniczne przy „Solidarności Podbeskidzia”. 1985-1986 kancelistka parafii w Bielsku-Białej Aleksandrowicach, uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1988-1989 wspomagała działania Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.

Od I 1989 organizatorka regionalnych struktur „S”; IV 1989 – VI 1991 sekretarka w ZR Podbeskidzie, 1991-1999 radca w bielskiej delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa, obecnie inspektor w bielskim oddziale ZUS.

Do 21 VII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOR Hydra.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry