Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szafrańska Teresa

Teresa Szafrańska, ur. 20 VIII 1958 w Nowym Rybiu k. Limanowej, zm. 12 IX 2021 w Bielsku-Białej. Ukończyła Technikum Włókiennicze w Bielsku-Białej (1978).

1978–1984 księgowa w Zakładach Przemysłu Wełnianego Krepol w Bielsku-Białej.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 członek RKW Trzeci Szereg Regionu Podbeskidzie zaangażowana w zbieranie i rozdział składek związkowych z zakładów pracy, gromadzenie informacji oraz redagowanie, wydawanie i kolportaż podziemnych pism „Solidarność Podbeskidzia” i „Serwis Informacyjny RKW”. 19 X 1983 aresztowana, 31 V 1984 zwolniona, 24 VII 1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. Zwolniona z pracy. 1984–1989 redaktorka podziemnego pisma „Solidarność Podbeskidzia”. 1985–1986 kancelistka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowiczach, 1986–1988 księgowa w Pogotowiu Opiekuńczym w Bielsku-Białej, uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii św. Mikołaja tamże. 1988–1989 współpracowniczka Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.

Od I 1989 współorganizatorka regionalnych struktur „S”. IV 1989 – VI 1991 sekretarka w ZR Podbeskidzie, 1991–1999 radca w bielskiej delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa; 1999–2001 bez zatrudnienia, 2001–2011 inspektor w bielskim oddziale ZUS, 2011–2013 bez zatrudnienia; VI – X 2013 sprzątaczka w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, XI 2013 – IV 2014 pracownik parafii Wniebowzięcia NMP w Milówce, od V 2014 bez zatrudnienia. Od 2018 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

14 X 1983 – 27 VIII 1984 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOR krypt. Trzeci Szereg; 30 VIII 1984 – 17 VII 1989 w ramach KE krypt. Branka; 15 III– 21 VII 1989 w ramach SOR krypt. Hydra.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry