Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szafrański Tadeusz

Tadeusz Szafrański, ur. 17 XI 1927 w Łodzi, zm. 20 VI 2003 w Aleksandrowie Łódzkim. W latach 40. ukończył kurs dla pracowników kulturalno-oświatowych.

W latach 50. kierownik przyzakładowych domów kultury na Ziemiach Zachodnich, założyciel zespołów tanecznych, muzycznych, teatralnych. Od początku l. 60. zatrudniony w zakładach Chemobudowa w Łodzi, następnie (po rocznym leczeniu) pracownik Zakładów Artykułów Technicznych Artech tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w swoim zakładzie pracy, współpracownik Komitetów Założycielskich w innych zakładach. Uczestnik prac Tymczasowej Komisji Włókniarzy (we współpracy z Markiem Czekalskim, Tomaszem Filipczakiem, Jerzym Dłużniewskim, Andrzejem Słowikiem).

Po 13 XII 1981 współzałożyciel (wraz z Zygmuntem Ciechańskim, Antonim Chylińskim, Zbigniewem Kucharskim, Edwardem Pińkowskim, Józefem Śreniowskim) grupy kolportażowo-wydawniczej (od X 1985 znanej jako druga MKK), w ramach grupy współwydawca pism podziemnych: od 1985 „Gotowość «S»”, od 1987 „Senior «S»”. Od 1982 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele oo. jezuitów w Łodzi, prac organizacyjnych przed pielgrzymką Jana Pawła II.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, współzałożyciel KO w Aleksandrowie Łódzkim. Od IX 1989 członek Prezydium Podregionu Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”; od 1 II 1990 przewodniczący Podregionu „S” Ziemi Łódzkiej w Aleksandrowie Łódzkim.

17 IX 1984 – 24 IX 1985 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Łodzi w ramach SOS; do 26 I 1989 przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOR.

 

Jacek Krakowski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry