Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczepanik Leszek

Leszek Szczepanik, ur. 6 X 1947 w Jarosławiu. Ukończył Technikum Drogowe tamże (1966). 1975–1978 student Wydz. Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie.

1967–1987 projektant, 1987–1994 kierownik Zespołu Projektowego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”, założyciel i przew. KZ w BPBK, VI–VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów, VI–13 XII 1981 odpowiedzialny za komisję kontroli społecznej w MKR w Rzeszowie.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy żywnościowej dla internowanych i ich rodzin (z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sośnicy Jarosławskiej do Rzeszowa). Od I 1982 współpracownik RKW w Rzeszowie, łącznik i kolporter prasy podziemnej, m.in.: „Solidarność Trwa”, „Obrona”, „Łącznik”, „Busola”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Ziemia Mielecka”, „Żądło”, „Pobudka”, oraz znaczków i innych wydawnictw na terenie Jarosławia, Mielca, Rzeszowa. IV 1983 uczestnik spotkania członków „S” i „S” RI w Niewodnej dot. koordynacji działań „S” w Regionie. Latem 1983 w Krośnie uczestnik międzyregionalnego spotkania dot. druku i kolportażu w Makroregionie Małopolskim. 1983–1986 uczestnik duszpasterstwa w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu i akcji samokształceniowej tamże. X 1985 przekazał RKW 2 maszyny do pisania i kieszonkowy magnetofon przemycone z RFN. 1987 zatrzymany i przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu. 1988 członek Komitetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie.

1989 członek Rzeszowskiego KO, VI 1990–1992 jego ostatni przew. 1989–1997 współorganizator kolejnych akcji wyborczych: OKP, PC, WAK, AWS w regionie rzeszowskim. 1991–1992 w PC. VI 1994–XI 1995 z-ca dyr. Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie, I 1996–VII 1997 prezes BPBK Sp. z o.o., od 1997 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

27 XI 1980–II 1988 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/V WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Miasto, II 1988–IX 1989 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach KE krypt. Jarlan.

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry