Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczepańska Elżbieta

Elżbieta Szczepańska, ur. 8 VI 1951 w Sosnowcu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Nauk Społecznych, kierunek psychologia (1974), specjalizacja I stopnia w zakresie psychologii klinicznej (1984).

W 1974 zatrudniona w Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie, 1974-1981 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Katowicach (od 1980 AWF), 1974-1978 psycholog w Poradni Psychologicznej dla Studentów przy Przemysłowym ZOZ w Katowicach.

Od X 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego na AWF w Katowicach, następnie przewodnicząca KZ, współinicjatorka powołania NZS na uczelni; XI 1980 – III 1981 oddelegowana do pracy związkowej w MKZ Katowice, prowadziła Dział Interwencji, uczestniczka rozmów MKZ z komisją rządową ws. realizacji Porozumienia Katowickiego; w 1981 współzałożycielka Regionalnego KOWzP w Katowicach, członek Akademickiej Górnośląskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki. W VII i XII delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, następnie w Sosnowcu, Katowicach i Darłówku, 6 III 1982 zwolniona. IV 1982 – 1983 na urlopie zdrowotnym, 1982-1985 kolporterka prasy podziemnej, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „KOS”, „PIK”, „RIS”, „WiS”, „Górnika Polskiego”, oraz książek wydawnictwa NOWa; 1982-1987 współpracowniczka RKK oraz RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, łączniczka, uczestniczka akcji ulotkowych w Katowicach i Siemianowicach Śl., współorganizatorka wykładów Latającego Uniwersytetu na Śląsku. 1982-1984 kilkakrotnie skazywana przez kolegium ds. wykroczeń, 1984-1987 zatrzymywana, przesłuchiwana w WUSW Katowice, kilkukrotne rewizje mieszkania.

Od XII 1987 na emigracji w Australii. 1988-2003 przedszkolanka i psychoterapeutka; 2003-2006 prywatna praktyka w zakresie psychologii i psychoterapii, biegły sądowy; od 2006 psycholog w Anglicare i Centacare. 1988-1995 współpracowniczka „Tygodnika Polskiego”, redakcji polskiej Radia 3 ZZZ w Melbourne oraz polskiego Biura Opieki Informacji i Zatrudnienia; w 2005 współorganizatorka wystawy „Poland’s Way to Freedom” w parlamencie stanu Victoria, w 2006 akcji na rzecz lustracji środowisk polonijnych. Od 2005 członek Amnesty International i Free China; przedstawicielka Stowarzyszenia Internowani.pl w Australii.

Autorka wspomnień o „S” ''Zanim wybaczę. Pamiętnik walki i zdrady'' (2009).

1982-1988 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Reformatorka.

Halina Żwirska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry