Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczepańska Lucyna

Lucyna Szczepańska (obecnie Michalik), ur. 20 I 1959 w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (1981).

Od 1981 w NZS. 21 I – 18 II 1981 uczestniczka strajku studenckiego. XII 1981 – 1989 w KPN.

Kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Łódzkiego”, „Prześwitu”, „Drogi”. 1984-1985 współorganizatorka (wraz z Markiem Michalikiem, Pawłem Wielechowskim i Zbigniewem Rybarkiewiczem) Wydawnictwa Polskiego KPN. 1985-1990 organizatorka pracy zespołu redakcyjnego Wydawnictwa, redaktor techniczny miesięcznika „Droga”. 1983-1986 pracownik Łódzkiej Fabryki Maszyn Jedwabniczych Majed; 1986-1989 Dobrowolnego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Państwowych Papier. Od VI 1987 żona Marka Michalika.

Od 1990 w „S”, członek KZ przy ZR Ziemi Łódzkiej. 1993-1998 pracowniczka Urzędu Miasta Łódź; 1998-2000 Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta; 2000-2004 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 2004-2005 Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi; od 2005 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001) i medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2001).

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry