Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczepański Andrzej

Andrzej Szczepański, ur. 21 VII 1954 w Grudziądzu. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Matematyki-Fizyki-Chemii (1978), doktorat (1987), prof. zw. (2012).

1978–1982 asystent w Zakładzie Optymalizacji Międzywydziałowego Instytutu Matematyki Politechniki Gdańskiej.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego. Od II 1981 współpraca ze Stanisławem Kowalskim przy wydawaniu „Serwisu Informacyjnego NSZZ »Solidarność« Politechniki Gdańskiej”.

Po 13 XII 1981 nadal zaangażowany w wydawanie pisma. 20 XII 1981 zatrzymany, 22 XII 1981 aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku, 15 I 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na rok pozbawienia wolności. Od 8 III 1982 w ZK w Koronowie, od 9 IV 1982 w ZK w Potulicach. 27 IX 1982 warunkowo zwolniony, 30 IX 1982 opuścił ZK.

1982–1990 asystent w Zakładzie Optymalizacji, nast. asystent w Zakładzie Mechaniki Budowli, asystent naukowy, adiunkt w Zakładzie Optymalizacji. Od 1990 zatrudniony w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego (adiunkt, prof. UG, od 2013 prof. zw. – dyr. Instytutu Matematyki).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

23 XII 1978–22 II 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Matematyk.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry