Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczepański Jerzy

Jerzy Szczepański, ur. 30 VI 1962 w Rzeszowie. Od 1981 student Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydz. Zamiejscowy w Rzeszowie.

Działacz NZS, XI-XII 1981 uczestnik strajku studenckiego.

W IV 1982 skreślony z listy studentów. 8-28 VI 1982 powołany do zasadniczej służby wojskowej, zwolniony przed przysięgą bez podania przyczyn (zapewne jako jednostka niepewna politycznie). Ukończył Policealne Studium Zawodowe w Trzcianie k. Rzeszowa (1984). Od 1984 pracownik oddziału ZRP Igloopol w Wysokiej Głogowskiej k. Rzeszowa; 1984-1986 zasadnicza służba wojskowa. 1982-1984 i 1986-1989 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Kolporter wydawnictw podziemnych. 1986-1988 współorganizator spotkań z działaczami opozycji oraz działalności samokształceniowej w Rzeszowie, m.in. w tzw. grupie rzeszowskiej. Od III 1987 Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie (później Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych).

Od 1989 członek KO w Rzeszowie; w PC; w ROP. 1995-1999 studia na Wydz. Rolnym AR w Krakowie.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry