Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczepański Jarosław Alojzy

Jarosław Alojzy Szczepański, ur. 14 V 1952 w Gdańsku. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej (1979).

W 1979 dziennikarz „Słowa Powszechnego” Oddział w Gdańsku, 1980–1982 Oddział w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”; członek prezydium MKZ w Rzeszowie; VI – VIII delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, członek prezydium ZR, IX/X delegat na I KZD. X 1980 – I 1981 redaktor pisma „Solidarność Związkowa. Biuletynu Informacyjnego NSZZ «S»” w Rzeszowie. I – II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, rzecznik prasowy KS, redaktor biuletynu strajkowego „Trwamy”.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 13 II 1982 zwolniony. 30 VIII 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, 11 IX 1982 zwolniony. Po wyjściu przez kilka lat bez stałego zatrudnienia. W 1. poł. 1982 współredaktor biuletynu „«Solidarność» Trwa”, 1984–1985 współpracownik biuletynu „Trwamy” (nawiązanie do tytułu strajkowego z 1981). 1983–1989 współorganizator obchodów rocznicowych porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, wykładów (także jako prelegent), projekcji filmowych w Ośrodkach Kultury Chrześcijańskiej i duszpasterstwach środowiskowych regionu rzeszowskiego. Współtwórca niezależnych filmów dokumentalnych, m.in. z pielgrzymki Jana Pawła II w Gdańsku (1987), wywiadu z ministrem Adamem Bieniem, delegatem Rządu RP na Kraj (1986). Relacjonował (z Martą Miklaszewską i Leonem Bójko) podczas spotkań środowiskowych toruński proces zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. 1982–1989 prace dorywcze.

Od IV 1989 w KO przy RKW w Rzeszowie, 1989–1990 współzałożyciel „Dziennika Obywatelskiego A-Z”, redaktor nacz. (I 1990 – IV 1991). II – IV 1992 gł. specjalista w Gabinecie Ministra w MSW, 1992–2005 dziennikarz prasy rzeszowskiej, m.in. redaktor nacz. (2000–2001) „Gazety Codziennej Nowin”, 2006–2009 z-ca dyr. TVP oddział w Rzeszowie, od 2009 współpracownik pism „VIP” „Biznes i Styl”. 2011–2012 doradca w Starostwie Powiatowym w Leżajsku. Od 2012 na rencie. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

21 III – 9 XI 1972 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Krab; 7 X 1980 – 28 XI 1986 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE; 26 II 1981 – 17 XI 1983 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Major; 16 I 1981 – 5 II 1990 przez Wydz. IIIA/Wydz. V/WOG KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Klon/Opór.

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry